تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کائولرپین یک بیس ـ ایندول آلکالوئید حاصل از جلبک دریایی کائولرپا راسموسا به عنوان بازدارنده سبز

عنوان فارسی: کائولرپین یک بیس ـ ایندول آلکالوئید حاصل از جلبک دریایی کائولرپا راسموسا به عنوان یک بازدارنده سبز برای خوردگی فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید یک مولار
عنوان انگلیسی: CaulerpinA bis-Indole Alkaloid As a Green Inhibitor for the Corrosion of Mild Steel in 1 M HCl Solution from the Marine Alga Caulerpa racemosa
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2012 نشریه : ACS
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8101 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 6.42Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: خوردگی و حفاظت از مواد، زیست فناوری دریا، بیوشیمی، شیمی آلی و شیمی محیط زیست
مجله: انجمن شیمی آمریکایی - American Chemical Society
دانشگاه: گروه شیمی، موسسه رورال گاندیگرام، دانشگاه Deemed، هند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش آزمایشگاهی

جداسازی و شناسایی اجزای گیاهی

تهیه عصاره C.racemosa برای مطالعات بازداری خوردگی

روش کاهش وزن

روش الکتروشیمیایی

آنالیزهای FT−IR

آنالیزهای AFM

نتایج و بحث

ساختار جزء گیاهی-کائولرپین

مطالعات کاهش وزن

مطالعات الکتروشیمیایی

پلاریزاسیون پتانسیل دینامیکی

طیف سنجی ایمپدانس الکتروشیمیایی

ایزوترم جذب

پارامتر فعال سازی

آنالیز FT−IR

آنالیز AFM

مکانیسم بازداری

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

A marine alga Caulerpa racemosa was tested for its anticorrosion potential against mild steel in 1 M HCl solution by weight loss and electrochemical methods such as potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopic studies at various temperatures viz., 303, 313, and 323 K. The results showed that inhibition efficiency increased with increase of extract concentration and decreased with increase of temperature. The adsorption of the molecules of the extract on the mild steel surface was in accordance with the Temkin adsorption isotherm. Polarization studies showed that the extract inhibits mild steel corrosion through mixed mode and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) results confirm the adsorption of the extract at mild steel/acid interface. The major phytoconstituent caulerpin, a bis-indole alkaloid isolated and characterized using UV, IR and NMR spectroscopic studies, was tested for anticorrosion activity using polarization, impedance, and atomic force microscopy (AFM) studies. The AFM results confirmed the formation of a protective layer by caulerpin over mild steel surface. Thus the anticorrosion potential of C. racemosa can be correlated to the presence of caulerpin.

نمونه متن ترجمه

چکیده

جلبک دریای کائولرپا راسِموسا ) Caulerpa racemosa ( برای پتانسیل ضد خوردگی اش برای فولاد نرم در محلول HCl 1 M به وسیله روشهای کاهش وزن و روشهای الکتروشیمیایی مانند مطالعات پلاریزاسیون پتانسیل دینامیکی و طیف سنجی ایمپدانس الکتروشیمیایی در دماهای مختلف یعنی 303 ، 313 و 323 کلوین مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که راندمان بازداری با افزایش غلظت عصاره افزایش یافته و با افزایش دما کاهش یافته است. جذب مولکولهای عصاره روی سطح فولاد نرم در مطابقت با ایزوترم جذب تمکین بود. مطالعات پلاریزاسیون نشان داد که عصاره از خوردگی فولاد نرم به واسطه شیوه مختلط بازداری می کند و نتایج طیف سنجی ایمپدانس الکتروشیمیایی ) EIS ( جذب عصاره در سطح مشترک فولاد نرم/اسید را تایید کرد. جزء گیاهی اصلی یعنی کائولرپین ) caulerpin ( که یک بیس-ایندول آلکالوئید ) bis-indole alkaloid ( است ، جدا شده و با استفاده از مطالعات طیف سنجی UV ، IR و NMR شناسایی شد و برای فعالیت ضد خوردگی با استفاده از مطالعات پلاریزاسیون ، ایمپدانس و میکروسکوپ نیروی اتمی ) AFM ( مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج AFM تشکیل یک لایه محافظ به وسیله کائولرپین روی سطح فولاد نرم را تایید کردند. بنابراین پتانسیل ضد خوردگی C.racemosa را می توان به حضور کائولرپین ارتباط داد.