دانلود ترجمه مقاله تغییرات در سطح ملاتونین پلاسما بعد از سازگاری ماهی ها به شوری آب

دانلود ترجمه مقاله تغییرات در سطح ملاتونین پلاسما بعد از سازگاری ماهی ها به شوری آب
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تغییرات در سطح ملاتونین پلاسما و سنتز ملاتونین اندام های صنوبری بعد از سازگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان به غلظت های مختلف شوری
عنوان انگلیسی
Changes in plasma melatonin levels and pineal organ melatonin synthesis following acclimation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to different water salinities.
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2010
نشریه
biologists
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4255
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، علوم جانوری و زیست فناوری دریا
مجله
مجله تجربی زیست شناسی
دانشگاه
گروه زیست شناسی کاربردی و علوم بهداشت و درمان، دانشکده علوم، دانشگاه ویگو، اسپانیا
کلمات کلیدی
ملاتونین، اندام صنوبری، استرونین، تنظیم اسمزی، قزل الای رنگین کمان
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد وروش ها: گونه ها
آزمایش و نمونه برداری
سدیم پلاسما و آنالیزهای اسمولیته
تعیین کمی ملاتونین غده صنوبری و پلاسما
اندازه گیری مقدار ایندول در اندام های صنوبری
فیلتراسیون فعالیت AANAT صنوبری
تجزیه تحلیل mRANA aanat2 اندام صنوبری
آنالیزهای آماری
نتایج
مقدار سدیم پلاسماو اسمولیته
پلاسما و مقدار ملاتونین اندام صنوبری
سطوح ۵-HT و ۵-HIAA در اندام صنوبری قزل الای رنگین کمان
فعالیت AANAT2 اندام صنوبری و بیان mRNAaanat2
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
SUMMARY

Melatonin has been suggested to play a role in fish osmoregulation, and in salmonids has been related to the timing of adaptive mechanisms during smolting. It has been described that acclimation to different environmental salinities alters levels of circulating melatonin in a number of fish species, including rainbow trout. However, nothing is known regarding salinity effects on melatonin synthesis in the pineal organ, which is the main source of rhythmically produced and secreted melatonin in blood. In the present study we have evaluated, in rainbow trout, the effects of acclimation to different salinities on day and night plasma melatonin values and pineal organ melatonin synthesis. Groups of freshwater (FW)-adapted rainbow trout were placed in tanks with four different levels of water salinity (FW, 6, 12, 18 p.p.t.; parts per thousand) and maintained for 6h or 5days. Melatonin content in plasma and pineal organs, as well as the pineal content of serotonin (5-HT) and its main oxidative metabolite (5- hydroxyindole-3-acetic acid; 5-HIAA) were measured by high performance liquid chromatography. In addition, day–night changes in pineal organ arylalkylamine N-acetyltransferase (AANAT2) activity and aanat2 gene expression were studied.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ملاتونین نقش مهمی در تنظیم اسمزی ماهی دارد و در سالمون ها در زمان بندی مکانیسم های سازشی طی تولید مثل مشارکت دارد. گفته می شود که سازگاری به غلظت های مختلف شوری موجب تغییر سطوح گردش ملاتونین در تعدادی از گونه های ماهی از جمله قزل الای رنگین کمان می شود. با این حال در رابطه با اثرات شوری بر سنتز ملاتونین در اندام های صنوبری که منبع تولید ملاتونین است گزارشی وجود نداشته است . در این مطالعه، ما به بررسی اثرات سازگاری به شوری بر روی مقادیر ملاتونین خون و پلاسما می پردازیم. گروه هایی از قزل الاهای رنگین کمان سازگار به اب شیرین در تانگ هایی با چهار سطح مختلف شوری قرار داده شده و به مدت 6 ساعت یا 5 روز نگه داشته شدند. مقدار ملاتونین در اندام های صنوبری و پلاسما و نیز مقدار استرونین اندام صنوبری و متابولیت اکسایشی آن با کراماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اندازه گیری شد. به علاوه، تغییرات شبانه روزی در فعالیت ان- استیل ترانسفراز اندام های صنوبری و بیان ژن aanat2 اندازه گیری شد. اسمولیت های پلاسما در ماهی در معرض سطوح شموری بالا در مقایسه با گروه های شاهد fw بالا بود. افزایش وابسته به شوری در مقدار ملاتونین در هر دو اندام صنوبری و پلاسما دیده شد. این اثر طی شب دیده شده و مربوط به افزایش فراوانی aanat2 mRNA و فعالیت انزیم AANAT2 بود که هر دوی آن ها طی روز رخ داد. سطوح ایندول در اندام صنوبری به طور منفی تحت تاثیر افزایش شوری قرار کرفت که مربوط به استفاده بیش تر از 5HT به عنوان سوبسترایی برای افزایش سنتز ملاتونین بود.

بدون دیدگاه