مقالات ترجمه شده رشته رباتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته رباتیک
ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله روش غیر مستقیم فرگشتی برای حل مساله برنامه ریزی حرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش غیر مستقیم فرگشتی برای حل مساله برنامه ریزی حرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله معماری و چالش های ابر روباتیک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله معماری و چالش های ابر روباتیک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بهبود عملکرد شبکه های توزیع شده دینامیک

ترجمه مقاله بهبود عملکرد شبکه های توزیع شده دینامیک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تعریف رباتیک اجتماعی کمکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تعریف رباتیک اجتماعی کمکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کنترل صف آرایی ربات و جستجو با روش پنل بلادرنگ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل صف آرایی ربات و جستجو با روش پنل بلادرنگ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله یادگیری تقویتی با راهنمایی هماهنگی - مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله یادگیری تقویتی با راهنمایی هماهنگی - مجله ACM

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله کنترل ربات با استفاده از ارتباط بی سیم و ارتباط سریال

دانلود ترجمه مقاله کنترل ربات با استفاده از ارتباط بی سیم و ارتباط سریال

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 23