مقالات ترجمه شده رشته اپتوالکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته اپتوالکترونیک
ترجمه مقاله نقش اکسیژن و آب در تخریب فسفر سیاه

ترجمه مقاله نقش اکسیژن و آب در تخریب فسفر سیاه

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله پاسخ‌ دهی نوری مادون قرمز نانو نوارهای گرافینی فلزی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله پاسخ‌ دهی نوری مادون قرمز نانو نوارهای گرافینی فلزی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10