مقالات ترجمه شده رشته انرژی و محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته انرژی و محیط زیست
ترجمه مقاله تاثیر اجتماعی و اقتصادی انرژی باد بر مناطق محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اجتماعی و اقتصادی انرژی باد بر مناطق محیطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی

ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تفسیر ساده‌ ریاضی Oyster - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفسیر ساده‌ ریاضی Oyster - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تغییرات مشخصه کوتاه مدت تکنولوژی های سیستم فتوولتائیک متفاوت

ترجمه مقاله تغییرات مشخصه کوتاه مدت تکنولوژی های سیستم فتوولتائیک متفاوت

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله نقش تاثیرات تولید پراکنده بر هزینه توسعه انتقال برق

دانلود ترجمه مقاله نقش تاثیرات تولید پراکنده بر هزینه توسعه انتقال برق

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21