مقالات ترجمه شده رشته رادیوتراپی یا پرتودرمانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته رادیوتراپی یا پرتودرمانی
ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بهبود اثر رادیوتراپی در سرطان پستان بوسیله نانوذرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود اثر رادیوتراپی در سرطان پستان بوسیله نانوذرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مسیرهای سیگنالینگ در سرطان سینه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیرهای سیگنالینگ در سرطان سینه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله تنظیم pu.1 در لوسمی حاد میلوئیدی القا شده از اشعه در موش - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله تنظیم pu.1 در لوسمی حاد میلوئیدی القا شده از اشعه در موش - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک بررسی روی درمان با لیزر با کمک نانوذرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک بررسی روی درمان با لیزر با کمک نانوذرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله افزایش حساسیت سلول توموری به اثرات ضدتوموری AD-MSCs فعال شده با TNF-α

ترجمه مقاله افزایش حساسیت سلول توموری به اثرات ضدتوموری AD-MSCs فعال شده با TNF-α

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله آنالوگ ویتامین E به عنوان تعدیل کننده پاسخ به تشعشع - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله آنالوگ ویتامین E به عنوان تعدیل کننده پاسخ به تشعشع - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10