ترجمه مقاله وابستگی زمانی مقاومت بتن با روکش ‌های غشای آلی در برابر کربناسیون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی زمانی مقاومت بتن با روکش ‌های غشای آلی در برابر کربناسیون - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
وابستگی زمانی مقاومت بتن با روکش ‌های غشای آلی در برابر کربناسیون
عنوان انگلیسی
Time dependence of carbonation resistance of concrete with organic film coatings
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6038
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت
مجله
مصالح ساختمانی و ساخت و ساز - Construction and Building Materials
دانشگاه
دانشگاه صنعت و معدن، چین
کلمات کلیدی
بتن، روکش غشای آلی، وابستگی به زمان، مقاومت دربرابر کربناسیون، پیرشدگی، عمر بهره برداری
فهرست مطالب
نکات برجسته
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش‌ها
2.1 مواد خام
2.2 نمونه‌ها
2.3 روش‌های آزمایشگاهی
3. نتایج
3.1 عمق کربناسیون بتن روکش شده پس از آزمایش پیرسازی با ماوراء بنفش
3.2 عمق کربناسیون بتن روکش شده پس از آزمایش پیرسازی به روش ترکیبی
3.3 عمق کربناسیون بتن روکش شده پس از آزمایش پیرشدگی طبیعی
3.4 تغییرات ریزساختاری در روکش‌ها قبل و پس از پیرشدگی
4. تشریح مطالب
4.1 مقاومت روکش‌های بتن دربرابر کربناسیون پیش از پیرشدگی
4.2 پیش بینی مقاومت دربرابر پیرشدگی و عمر بهره برداری روکش‌های بتن
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Concrete specimens with three types of organic film coatings, namely, polyurethane (PO), epoxy resin (EP), and chlorinated rubber (CR), were fabricated to study the time-dependent relationship between the aging of organic film coating and the corresponding degradation of concrete carbonation resistance. Then, three coating aging methods were adopted: artificial ultraviolet radiation, coupled ultraviolet radiation and moisture, and natural outdoor climate exposure. After different aging stages, the specimens were subjected to accelerated carbonation experiments, and partial specimens were examined by scanning electron microscopy. Results indicated that organic film coatings can significantly improve concrete carbonation resistance, and a thicker film coating can obtain better improvement. According to the parameter a for the improvement of concrete carbonation resistance per unit thickness, the ranking order of the three types of coatings is as follows: PO > CR > EP. Defects in organic coatings caused by aging, such as granulation, porosity, and cracking, are the causes of degradation of coating carbonation resistance. As an organic film coating ages, its carbonation resistance gradually decreases and exhibits an S-shaped curve. On this basis, regression models for the carbonation depth with aging time of the coated specimens were established. These models were used to predict the service lives of the coatings. The ranking order of the service lives of the coatings is PO > EP > CR. Increasing the thickness of a coating can enhance its service life.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نمونه‌های بتنی با سه نوع روکش غشایی یعنی پلی اورتان (PO)، رزین اپوکسی (EP) و لاستیک ترکیب شده با کلر (CR) به منظور بررسی رابطه وابسته به زمان پیرشدگی روکش غشای آلی و کاهش متناظر در مقاومت بتن دربرابر کربناسیون ساخته شدند. سپس، سه روش برای پیرسازی در روکش‌ها انتخاب شد: تابش مصنوعی اشعه مارواءبنفش، ترکیب اشعه ماوراء بنفش و رطوبت و تماس با هوای آزاد طبیعی. پس از مراحل متفاوت پیرشدگی، نمونه‌ها تحت آزمایش‌های کربناسیون شتاب یافته قرار گرفتند و نمونه‌های ناقص با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. نتایج نشان داد روکش‌های غشای آلی می‌توانند تا حد زیادی مقاومت بتن را در برابر کربناسیون بهبود بخشند و یک روکش غشایی ضخیم‌تر می‌تواند سبب بهبود بهتر مقاومتشان شود. با توجه به پارامتر α مربوط به بهبود مقاومت بتن در برابر کربناسیون در واحد ضخامت، ترتیب رتبه بندی سه نوع روکش بدین صورت است: PO>CR>EP. در اثر پیرشدگی نقایصی مانند دانه دانه شدن، تخلخل و ترک خوردگی در روکش‌های آلی بوجود می‌آید که همگی از علل کاهش مقاومت بتن در برابر کربناسیون‌اند. با پیرشدگی روکش‌ها، مقاومتشان دربرابر کربناسیون نیز به تدریج کاهش می‌یابد و روندی بصورت یک منحنی S شکل بروز می‌دهند. براین اساس، مدل‌های رگرسیون برای عمق کربناسیون در مقابل زمان پیرشدگی نمونه‌های روکش شده ایجاد شدند. از این مدل‌ها برای پیش بینی عمر بهره برداری روکش‌ها استفاده شد. ترتیب رتبه بندی عمر بهره برداری روکش‌ها بدین صورت است: PO>EP>CR. افزایش ضخامت روکش می‌تواند عمر بهره برداری آن را بیافزاید.

بدون دیدگاه