ترجمه مقاله متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی با بازیدیومیست ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی با بازیدیومیست ها - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی به عنوان شاخصی برای مقاومت در برابر پوسیدگی با بازیدیومیست ها
عنوان انگلیسی
The average carbon oxidation state of thermally modified wood as a marker for its decay resistance against Basidiomycetes
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7934
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی، زیست شناسی و مهندسی منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم و صنایع چوب و کاغذ، بیولوژی و حفاظت چوب، صنایع چوب، بیوشیمی، شیمی تجزیه و شیمی آلی
مجله
پایداری و تجزیه پلیمر - Polymer Degradation and Stability
دانشگاه
بیولوژی چوب و محصولات چوبی، دانشگاه جرج-آگوست گوتینگن، آلمان
کلمات کلیدی
مقاومت به قارچ (Fungal resistance)، ترکیب عناصر (Elemental composition)، نمودار ون کرولن (van Krevelen-diagram)، مدل نظری (Theoretical model)، اصلاح حرارتی چوب (Thermal wood modification)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. نظریه
2.1 نمودار ون کرولن برای چوب
2.2 متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب
2.3 ثبات ماده آلی در محیط هوازی
2.4 پیش بینی مقاومت در برابر قارچ برای چوب اصلاح شده حرارتی
3. نتایج
4. بحث
4.1 واکنش های قند
4.2 تغییرات ترکیب عناصر در خلال اصلاح حرارتی
4.3 اتلاف جرم حرارتی در برابر نسبت O/C به عنوان شاخصی برای درجه اصلاح
4.4 تاثیر پایداری اکسیداسیون بر مقاومت در برابر قارچ
4.5 محصول فرآیند آزمون قارچ
4.6 سایر دلایل ممکن برای مقاومت در برابر قارچ چوب تیمار شده با حرارت
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

It has recently been reported that the oxygen to carbon-ratio (O/C) of thermally modified wood is a reliable indicator for the resistance against attack by Basidiomycete fungi. The present theoretical study is an attempt to clarify causality between the O/C-ratio of thermally modified wood and its fungal resistance, as measured by standardized laboratory test procedures. It is shown that different wood species, with varying degree of thermal modification, reveal a remarkable correlation in elemental composition when plotted in a van Krevelen state diagram, suggesting a common modification chemistry shared by these species. The overall chemical reaction types responsible for the composition changes appear to be mainly dehydration, with some decarboxylation. The latter reaction decreases the mean overall oxidation state of carbon atoms present in thermally modified wood, leading to an inherently improved resistance against oxidation of the material. A known general correlation, between the average oxidation state of organic matter and the Gibbs free energy of the oxidation half-reaction, was found quantitatively consistent with the observed trend in the fungal resistance of thermally modified wood with the O/Cratio.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اخیراً گزارش شده است که نسبت اکسیژن به کربن (O/C) چوب های حرارت دیده یک شاخص قابل اعتماد برای مقاومت در برابر تهاجم قارچ Basidiomycete می باشد. مطالعه نظری حاضر تلاشی برای تبیین رابطه علّی بین نسبت اکسیژن به کربن (O/C) چوب های حرارت دیده و مقاومت به قارچ آن است که بر اساس روندهای آزمون آزمایشگاهی استاندارد ارزیابی می گردد.
مشخص شده است که تفاوت گونه های چوب با توجه به درجات متغیر اصلاح حرارتی، همبستگی قابل توجهی با ترکیب عناصر در هنگام ترسیم در نمودار وضعیت ون کرولن دارند که نشان دهنده خصوصیت شیمیایی اصلاح متداولی است که بین این گونه مشترک می باشد. کلیه انواع واکنش های شیمیایی مسئول بروز تغییرات ترکیبی عمدتاً دهیدراسیون و تا حدی دکربوکسیلاسیون هستند. واکنش اخیر منجر به کاهش میانگین کل وضعیت اکسیداسیون اتم های کربن حاضر در چوب های حرارت دیده و بهبود ذاتی مقاومت در برابر اکسیداسیون مواد می گردد.
یک همبستگی کلی مشخصی بین متوسط وضعیت اکسیداسیون ماده آلی و انرژی آزاد گیبس نیمه واکنش اکسیداسیون مشاهده شده که از نظر کمّی با روند مشاهده شده در مقاومت به قارچ چوب های حرارت دیده با توجه به نسبت اکسیژن به کربن (O/C) همخوانی دارد.

بدون دیدگاه