تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر غلظت و منابع کربوهیدراتی بر جنین زایی بدنی توت فرنگی

عنوان فارسی: اثر غلظت و منابع کربوهیدراتی بر جنین زایی بدنی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch)
عنوان انگلیسی: The Effects of Carbohydrate Source and Concentration on Somatic Embryogenesis of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6
سال انتشار : 2009 نشریه : Idosi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6508 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 674.06Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی و علوم باغبانی
مجله: مجله کشاورزی و محیط زیست علوم آمریکایی اوراسیایی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
کلمات کلیدی: توت فرنگی، کربوهیدرات ها، جنین زایی بدنی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

تحریک کالوس و جنین زایی بدنی

نتایج و بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This experiment was performed to evaluate the effects of different types and concentrations of carbohydrate source on callus fresh weight, number of somatic embryos per embryonic explant and percentage of globular embryos developing into cotyledonary embryos from the leaf explants of three strawberry cultivars (Kurdistan, Paros and Camarosa). MS medium containing 1.0 mg/l 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 0.5 mg/l 6-benzyladenine (BA) supplemented with three types of carbohydrates (sucrose, glucose and fructose) at concentration of 1.5%, 3%, 6%, 9% and 12% separately were tested. Among the different sugars tested, 6% sucrose was found superior not only for giving optimum embryo induction of embryonic culture but also a uniform embryo developmental stages. Maximum number of 11.68, 12.68 and 13.35 globular embryos per explant, 81.53, 87.65 and 86.35% of globular embryos developing into cotyledonary embryos obtained for the cultivars of Kurdistan, Paros and Camarosa, respectively. Sucrose also was the best for proliferation of embryonic tissue with an optimal concentration of 3%.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات انواع غلظت منابع کربوهیدراتی مختلف بر وزن تر کالوس، تعداد جنین های بدنی در هر ریزنمونه جنین زا و درصد جنین های کروی شکل توسعه یافته به سوی جنین های کوتیلدونی از ریزنمونه های برگی سه رقم توت فرنگی (کردستانی، پاروس و کاماروزا) انجام شد. محیط MS محتوای 1 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA)حمایت شده با سه نوع کربوهیدرات (ساکارز، گلوکز و فروکتوز) در غلظت های %5/1، %3، %6، %9 و %12 هرکدام به طور جداگانه تست شد. از میان قندهای مختلف تست شده ساکارز 6% یک غلظت بهینه برای تحریک جنین در کشت جنین زا به دست آمد اما جنین های غیریکنواختی در این مرحله توسعه یافتند. بیشترین تعداد جنین های کروی در هر ریزنمونه به میزان 68/11، 68/12 و 35/13 و جنین های کروی توسعه یافته به سمت جنین های کوتیلدونی به میزان 53/81، 56/87 و 35/86 درصد به ترتیب از رقم های کردستانی، پاروس و کاماروزا به دست آمدند. بهترین منبع برای تکثیر بافت جنینی با غلظت بهینه 3 درصد بود.