تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: چگونه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان تحت اندازه گیری عملکرد تاثیر می گذارد
عنوان انگلیسی: How business process reengineering affects information technology investment and employee performance under different performance measurement
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F979 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 657.60Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کسب و کار و مدیریت عملکرد
مجله: حدود سیستم های اطلاعات - Information Systems Frontiers
دانشگاه: گروه حسابداری و فناوری اطلاعات، دانشگاه ملی چانگ چنگ، تایوان
کلمات کلیدی: مهندسی مجدد کسب و کار، BPR، فناوری اطلاعات، عملکرد، اندازه گیری عملکرد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2-مرور منابع و توسعه فرضیه

2-1 BPR و IT

2-2 BPR و عملکرد کارکنان

2-3 اندازه گیی عملکرد کارکنان و عملکرد کارکنان

3-روش

3-1 تعریف متغیرها

3-1-1 فناوری های اطلاعات(IT)

3-1-2 مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

3-1-3 اندازه گیری عملکرد

3-1-4 عملکرد کارکنان

3-2 روش تحلیل داده ها

3-3 جمع اروی داده ها و طراحی پرسش نامه ها

4-تحلیل داده ها

4-1 آماره جمعیت شناختی

4-2 روایی و پایایی

4-3تحلیل PLS

4-4 ازمون فرضیه

5- نتیجه گیری و مطالعات آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Business Process Reengineering (BPR) is an approach for business process transformation and unconstrained reshaping of all business processes. This study examines the impact of BPR on information technology (IT) investment and employee performance. In this study, it is considered to be likely that employee performance will be improved by performance measurement, and thus, we intend to set up a performance measurement process which is similar to the employee’s goal setting. To this end, this study examines the relationship existed between performance measurement and performance. The obtained results show a positive relation existing between IT and BPR implementation, and employee performance and BPR implementation. Moreover, the empirical result supports that performance measurement associated with cost reduction and lead time shortening in the internal processes and quality improvement in the external processes can improve the performance.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار یک رویکرد برای تبدیل فرایند کسب و کار و شکل دهی مجدد به همه فرایند های کسب و کار است. این مطالعه به بررسی تاثیر BPR بر روی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان می پردازد. در این مطالعه، احتمالا عملکرد کارکنان با اندازه گیری عملکرد بهبود می یابد و از این روی هدف ما ایجاد یک فرایند اندازه گیری عملکرد است که مشابه با هدف گذاری کارکنان است. برای این منظور، این مطالعه به بررسی رابطه بین اندازه گیری عملکرد و عملکرد می پردازد. نتایج بدست آمده رابطه مثبت بین پیاده سازی BPR و فناوری اطلاعات و عملکرد گارکنان و اجرای BPR را نشان می دهد. به علاوه، نتایج تجربی موید این است که اندازه گیری عملکرد مربوط به کاهش هزینه و کاهش زمان ارایه محصول به بازار در فرایند داخلی بوده و بهبود کیفیت در فرایند خارجی موجب بهبود عملکرد می شود.