ترجمه مقاله همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار
عنوان انگلیسی
Business Process Management Alignment
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
7451
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله
راهنمای کامل فرآیند کسب و کار - The Complete Business Process Handbook
فهرست مطالب
مقدمه
پیشینه روش جدید توجه به همترازی برای BPM
همترازی BPM
تحقق همترازی برای BPM
سناریو های کسب و کار که به همترازی فرآیند کسب و کار نیاز خواهند داشت
همترازی سهامدار
دارایی همترازی ، برنامه و مدیریت پروژه
همترازی BPM با هوش کسب و کار برای کسب برتری فرآیند کسب و کار
همترازی BPM با مدیریت داده جامع برای نظارت جامع داده ، مباشرت و فرآیند های شرکت
همترازی BPM با SOA برای شرکت سرویس محور مبتنی بر کسب و کار
همترازی BPM با ابر به عنوان سرویسی برای فرآیند های کسب و کار
مزیت های همترازی BPM
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
INTRODUCTION

Alignment is a concept that dates back to the late 1990s, when it was described by Paul Strassmann1: “Alignment is the capacity to demonstrate a positive relationship between information technologies and the accepted financial measures of performance.” Alignment of business process management (BPM) hence should follow a similar principle or pattern to be effective. The objective therefore is how this alignment to and between BPM can create value that is ultimately measurable as a favorable financial outcome for a commercial enterprise. Business process management alignment, which is focused on both reusability and accelerating automation, requires that business managers have an understanding of what alignment is, how to develop an alignment competency, and what considerations should be made by organizations to ensure alignment is adequately adopted. This chapter discusses these aspects of alignment and gives credence to the development of aligned BPM.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
همترازی مفهومی می باشد که به قبل از آخر دهه 1990 بر می گردد که در ان زمان همترازی توسط پائول استراسمن توضیح داده شد: همترازی در واقع ظرفیتی برای اثبات رابطه مثبت بین فناوری های اطلاعات و اقدامات مالی پذیرفته شده عملکرد می باشد . ازاینرو ، همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار ( BMP ) بایستی از قاعده یا الگوی مشابه تبعیت کند که قرار است موثر باشد . بنابراین ، هدف این است که چگونه این با BMP و بین آن همترازی دارد و می تواند ارزشی را خلق نماید که در نهایت همانند نتیجه مالی مطلوب برای شرکت تجاری قابل سنجش می باشد .
همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار که هم بر قابل استفاده بودن مجدد و تسریع خودکار سازی تمرکز می کند ، لازم می داند که مدیران کسب و کار دارای درک از انچیزی می باشند که همترازی این گونه تعریف می گردد که چگونه شایستگی همترازی را توسعه داد و چه ملاحظاتی بایستی توسط سازمان ها اتخاذ گردند تا تضمین نمایند که همترازی به اندازه کافی پذیرفته می شود . فصل حاضر در مورد این جنبه های همترازی بحث می کند و توسعه BPM همتراز شده را باور پذیر می کند .