تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ایجاد برندهای فروشگاه با استفاده از تمایز تصویر فروشگاه – نشریه امرالد

عنوان فارسی: ایجاد برندهای فروشگاه با استفاده از تمایز تصویر فروشگاه
عنوان انگلیسی: Building store brands using store image differentiation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2010 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7014 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 396.14Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار و بازاریابی
مجله: مجله پژوهش کسب و کار هند - Journal of Indian Business Research
دانشگاه: موسسه مدیریت، دانشگاه نیرما، هند
کلمات کلیدی: فروشگاه‌ها، تصویر برند یا نام تجاری، خرده فروشی، هند
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مرور مقالات

ابعاد تصویر فروشگاه

تصویر فروشگاه و برندسازی

ارزیابی تصویر فروشگاه

اهداف تحقیق

روش شناسی

پژوهش اکتشافی

جمع آوری و نمونه برداری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج

بحث و کاربردها

جهت تحقیقات آینده

نکته

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – The opening up of the Indian retail sector has seen a proliferation of the corporate players through different retail formats and stores – the majority being in the food and groceries. This necessitates creating, building, and managing differentiated retail store brands, and image differentiation, to attract and retain shoppers. This research paper attempts to understand whether the Indian consumers differentiate the various store brands and images based on their experiences. Design/methodology/approach – The study was conducted in two stages – list of parameters of evaluation of retail store image (developed from the literature), discussed with middle-level managers from the retail sector to finalize parameters relevant for store image measurement in the Indian context and a questionnaire evolved for primary data collection, administered to 326 SEC A and B respondents (shoppers of food and grocery from modern retail stores). To assess the store image dimensions perceived by these shoppers, factor analysis was employed and for understanding various store image attributes used for differentiation of store brands one-way analysis of variance was employed. Findings – Results reflect that Indian shoppers have started identifying the dimensions of retail store image and are differentiating the various stores on the basis of functional attributes. Eventually, the stores would have to create differentiation based on psychological attributes. Research limitations/implications – The paper is limited to the organised modern food and grocery retail stores of Ahmedabad city. Originality/value – The paper can be helpful to Indian retail store chains to focus on elements to create a differentiated store image

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف - باز شدن بخش خرده فروشی هند به عنوان ازدیاد بازیگران شرکتی از طریق فرمت‌های مختلف خرده فروشی و فروشگاه دیده شده است که - اکثریت در مواد غذایی و خواروبار بودند. این امر مستلزم خلق، ساخت و مدیریت برندهای فروشگاه‌های خرده فروشی متفاوت، و تمایز تصویر، برای جذب و حفظ خریداران است. این مقاله در پی درک این مساله است که آیا مصرف کنندگان هند افتراقی بین برندها و تصاویر تجاری فروشگاه‌های مختلف بر اساس تجارب خود قائل هستند یا نه.

طرح / روش شناسی / رویکرد – این مطالعه در دو مرحله انجام شد – فهرستی از پارامترهای ارزیابی تصویر فروشگاه‌های خرده فروشی (توسعه یافته بر اساس این ادبیات)، بحث با مدیران سطوح میانی بخش خرده فروشی به منظور نهایی نمودن پارامترهای مربوطه برای اندازه گیری تصویر فروشگاه در چارچوب هند و پرسشنامه تکامل یافته برای گردآوری داده‌های اولیه، که برای SEC 326 پاسخ دهندگان الف و ب (خریداران مواد غذایی و خواروبار از فروشگاه‌های خرده فروشی مدرن) اجرا گردید). برای ارزیابی ابعاد تصویر فروشگاه درک شده توسط این خریداران، از تحلیل عاملی استفاده گردید و برای درک ویژگی‌های تصویر فروشگاه‌های مختلف جهت تمایز برندهای فروشگاه تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس به کار گرفته شد.

یافته‌ها – نتایج منعکس نمودند که خریداران هندی شناسایی ابعاد تصویر فروشگاه‌های خرده فروشی را آغاز نموده و بین فروشگاه‌های مختلف بر اساس ویژگی‌های عملکردی تمایز قائل شده‌اند. در نهایت، فروشگاه‌ها باید تمایزی را بر اساس ویژگی‌های روان شناختی ایجاد نمایند.

محدودیت‌ها / پیامدهای تحقیق – این مقاله به فروشگاه‌های خرده فروشی مواد غذایی و خواربار مدرن سازماندهی شده شهر احمدآباد محدود شده است.

اصالت / ارزش – این مقاله می‌تواند برای زنجیره فروشگاه‌های خرده فروشی هند جهت تمرکز بر عناصری به منظور ایجاد یک تصویر فروشگاه متفاوت مفید می‌باشد.