ترجمه مقاله وزن هنگام تولد و لکنت زبان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وزن هنگام تولد و لکنت زبان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
وزن هنگام تولد و لکنت زبان: شواهدی از سه گروه تولد
عنوان انگلیسی
Birth weight and stuttering: Evidence from three birth cohorts
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
وزن هنگام تولد، لکنت زبان، گروه تولد
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی کودکان و روانپزشکی
مجله
مجله اختلالات روانی - Journal of Fluency Disorders
دانشگاه
دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه شرق انگلستان
کلمات کلیدی
وزن هنگام تولد، لکنت زبان، گروه تولد
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2013.10.002
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2. روش
2.1. منابع داده ها
2.1.1. مطالعه رشد ملی کودک (NCDS NCDS)
2.1.2. مطالعه گروه بریتانیا 1970 (BCS70)
2.1.3. مطالعه هم گروهی هزاره (MCS)
2.2 تحلیل ها
2.3 بازنگری اخلاقی
3. نتایج
3.1 تحلیل های لکنت کودکی: داده ها از هم گروه های MCS, BCS70 و NCDS
3.2 تحلیل های لکنت های پایدار: داده های از هم گروه های BCS70 و NCDS
4. بررسی و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose Previous studies have produced conflicting results with regard to the association between birth weight and developmental stuttering. This study sought to determine whether birth weight was associated with childhood and/or adolescent stuttering in three British birth cohort samples. Methods Logistic regression analyses were carried out on data from the Millenium Cohort Study (MCS), British Cohort Study (BCS70) and National Child Development Study (NCDS), whose initial cohorts comprised over 56,000 individuals. The outcome variables were parent-reported stuttering in childhood or in adolescence; the predictors, based on prior research, were birth weight, sex, multiple birth status, vocabulary score and mother's level of education. Birth weight was analysed both as a categorical variable (low birth weight, <2500 g; normal range; high birth weight, ≥4000 g) and as a continuous variable. Separate analyses were carried out to determine the impact of birth weight and the other predictors on stuttering during childhood (age 3, 5 and 7 and MCS, BCS70 and NCDS, respectively) or at age 16, when developmental stuttering is likely to be persistent. Results None of the multivariate analyses revealed an association between birth weight and parent-reported stuttering. Sex was a significant predictor of stuttering in all the analyses, with males 1.6–3.6 times more likely than females to stutter. Conclusion Our results suggest that birth weight is not a clinically useful predictor of childhood or persistent stuttering.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: مطالعات قبلی, نتایج متناقضی را با توجه به ارتباط بین وزن هنگام تولد و رشد لکنت زبان تولید کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال تعیین این مورد است که آیا وزن هنگام تولد با دوران کودکی و / یا لکنت زبان نوجوانان در سه نمونه از گروه تولد بریتانیا مرتبط است یا خیر.
روش ها: تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک روی داده ها از Millenium Cohort Study (MCS)، British Cohort Study (BCS70) و مطالعه ملی رشد کودک (NCDS NCDS)، انجام شد که گروه های تشکیل شده اولیه آن بیش از 56000 نفر بودند. متغیرهای خروجی, لکنت زبان گزارش شده-والدین در دوران کودکی یا نوجوانی بودند؛ پیش بینی کنندگان، بر اساس تحقیقات قبلی، وزن هنگام تولد، جنس، وضعیت های مختلف تولد، امتیاز واژگان و سطح تحصیلات مادر بود. به عنوان یک متغیر پیوسته و به عنوان یک متغیر رده ای, وزن هنگام تولد (وزن کم هنگام تولد، <2500 گرم, محدوده طبیعی؛ وزن بالای تولد، ≥4000 گرم) استفاده شد. تجزیه و تحلیل های جداگانه به منظور تعیین تاثیر وزن هنگام تولد و پیش بینی کنندگان دیگر در لکنت زبان در دوران کودکی (به ترتیب سن 3، 5 و 7 و MCS، BCS70 و NCDS،) و یا در سن 16 سالگی، زمانی که رشد لکنت زبان به احتمال زیاد مداوم است, انجام شدند.
نتایج: هیچ کدام از تجزیه و تحلیل های چند متغیره, یک ارتباط بین وزن هنگام تولد و لکنت زبان گزارش شده والدین را نشان نداد. جنسیت, یک پیش بینی کننده قابل توجه لکنت زبان در تمام تجزیه و تحلیل ها بود که مردان 1.6-3.6 برابر بیشتر از زنان لکنت داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که وزن هنگام تولد، یک پیش بینی کننده مفید بالینی دوران کودکی و یا لکنت زبان مداوم نیست.

بدون دیدگاه