ترجمه مقاله پارتیشن بندی زیست توده و تجزیه و تحلیل ژنتیکی تحمل به شوری در آفتابگردان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پارتیشن بندی زیست توده و تجزیه و تحلیل ژنتیکی تحمل به شوری در آفتابگردان - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پارتیشن بندی زیست توده و تجزیه و تحلیل ژنتیکی تحمل به شوری در آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
عنوان انگلیسی
Biomass Partitioning and Genetic Analyses of Salinity Tolerance in Sunflower (Helianthus annuus L.)
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2012
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8210
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم باغبانی، علوم گیاهی، ژنتیک و بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی
مجله
مجله علوم كشاورزی و بيوتكنولوژی - Journal of Crop Science and Biotechnology
دانشگاه
دانشگاه کالج کشاورزی، دانشگاه Sargodha، پاکستان
کلمات کلیدی
اثرات ژنهای افزودنی، اجتناب، نشانگر، تنش شوری، تحمل
فهرست مطالب
چکیده
اختصارات
مقدمه
آزمایش 1
انتخاب مواد گیاه
توسعه مواد گیاهی
پاسخ صفات ریشه به تنش شوری
پایداری غشاء سلول
آزمایش 2
پارتیشن بندی زیست توده زمینی (بالای زمین)
تجزیه و تحلیل های آماری
آزمایش 3
آزمایشات زراعی
توسعه مواد گیاهی
آسیب غشای سلولی
تنظیم اسمزی
صفات مورفولوژیکی
روشهای آماری و بیومتریک
نتایج
رژیم های ژنوتیپ X شوری در مقابل دما X ژنوتیپ
وضعیت تحمل به شوری در مواد گیاه انتخاب شده
پارتیشن بندی زیست توده زیر-زمین
پارتیشن بندی زیست توده بالای سطح زمین
تجزیه و تحلیل واریانس برای ژنوتیپ، پیوند (آمیختن)، و والدین در رژیمهای شوری
σژنوتیپ، σافزودنی، σغالب و وراثت
تجزیه و تحلیل واریانس در رژیم های شوری
اثرات توانایی ترکیب والدین نر و ماده
متوسط عملکرد لاین های اینبرد والدین در سراسر محیط های شور
روابط صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی
بحث
پارتیشن بندی زیست توده در ژنوتیپ ها با مقاومت به شوری مختلف
واریانس های ژنتیکی و انتخاب مواد پرورش
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Biomass partitioning was studied in sunflower (Helianthus annuus L.) inbred lines and their hybrids differing in salinity resistance. Differential biomass partitioning was observed among resistant and susceptible lines as well as within resistant lines, which were grown in large pots. Traits such as number of dead leaves and total number of nodes may be used as dominant markers for understanding the mechanism of resistance to salinity. Multi-location trials differing for salinity levels showed low and non-significant heritabilities across the environment for biochemical traits showing their sensitivity to the environment and a significant G X E interaction. Thus selection could only possible within the salinity level for these traits. Contrastingly, morphological traits such as number of nodes showed significant heritabilities (narrow or broad sense) across the environment. These traits may be exploited by the selection of inbred lines across or with salinity levels. Among various salinity levels, 12 dSm-1 was found to be feasible for screening and selection as it promoted the additive type of gene action.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پارتیشن بندی زیست توده در تفاوت لاین های اینبرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و پیوندهای آنها در تحمل شوری مورد مطالعه قرار گرفت. پارتیشن بندی زیست توده متفاوت در میان لاین های مقاوم و حساس و همچنین در لاین های مقاوم، که در گلدان های بزرگ رشد کرده بودند مشاهده شد. ویژگی هایی همچون تعداد برگ های مرده و تعداد کل گره ها میتوانند به عنوان نشانگرهای غالب برای درک مکانیسم مقاومت به شوری استفاده شوند. آزمایش های چند -محلی متفاوت برای سطوح شوری، وراثت کم و غیر قابل توجهی در سراسر محیط برای ویژگی های بیوشیمیایی نشان داد، ویژگی هایی که حساسیت آنها به محیط زیست و تعامل GXE معنادار را نشان میدهند. بنابراین انتخاب تنها در سطح شوری برای این ویژگی ها میتواند امکان پذیر باشد. از لحاظ مقایسه، صفات ریخت شناسی مانند تعداد گره ها قابلیت وراثت قابل توجهی (مفهوم محدود یا گسترده) در سراسر محیط را نشان دادند. این صفات ممکن است با انتخاب لاین های اینبرد در سطوح شوری یا با سطوح شوری مورد استفاده قرار گیرند. معلوم شد در میان سطوح مختلف شوری، 12dSm-1 برای بررسی و انتخاب امکان پذیر است، زیرا این سطح نوع افزودنی عمل ژن را ترویج داد.

بدون دیدگاه