ترجمه مقاله بررسی اجزای بیوشیمیایی و اثر بازدارندگی کلون 100 چای

ترجمه مقاله بررسی اجزای بیوشیمیایی و اثر بازدارندگی کلون 100 چای
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی اجزای بیوشیمیایی و اثر بازدارندگی کلون 100 چای بر لاین سلولی سرطان کولورکتال HCT-116
عنوان انگلیسی
Evaluation of biochemical constituents and inhibitory effect of tea clone 100 on colorectal cancer cell line HCT116
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2018
نشریه
AJOL
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9591
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم مواد غذایی و شیمی کاربردی
مجله
مجله تحقیقات دارویی گرمسیری - Tropical Journal of Pharmaceutical Research
دانشگاه
گروه بیوتکنولوژی، علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی
.Camellia sinensis L، کاتچین، تصفیه کنندگی رادیکال DPPH، ضد سرطان
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.4314/tjpr.v17i6.8
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آزمایش ها
مواد گیاهی
روش استخراج
استخراج متانول (70٪)
استخراج آبی
استخراج آبی - متانول (70٪)
تعیین محتوای پلی فنل کل
آنالیز TLC
آنالیز HPLC
تعیین فعالیت تصفیه کنندگی رادیکال DPPH
کشت سلولی
شمارش سلول و آزمایش زنده مانی
اثرات ضد تکثیری عصاره چای سفید (WTE) در شرایط آزمایشگاهی
تعيين غلظت نصف بازدارندگی حداكثر (IC50)
آنالیز آماری
نتایج
محتوای فنلی کل
اسید گالیک در عصاره ها
آنالیز HPLC
فعالیت تصفیه کنندگی رادیکال DPPH
اثرات ضد تکثیری عصاره چای سفید بر لاین های سلولی HCT-116 در شرایط آزمایشگاهی
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose: To evaluate the total content of polyphenols and the free radical scavenging activity of three different extracts of three types of tea clone 100 (black, green and white), and their anti-proliferative effects on colorectal cancer.

Methods: Five major polyphenols, viz, (+)-catechin, (-)-epicatechin, (-)-epigallocatechin, (-)-epicatechin gallate and (-)-epigallocatechin gallate, were identified using thin layer chromatography (TLC). Catechins were quantified by high performance liquid chromatography (HPLC). Antioxidant activity was measured by DPPH radical scavenging method, while 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay was employed for the determination of cell viability of colon cell line HCT-116 after 24 and 48 h.

Results: The aqueous methanol (70 %) extract of white tea yielded the highest amount of polyphenols (36.67 ± 0.54 mg GAE/g dry weight). The DPPH radical scavenging activity of white tea was 71.74 ± 0.42 %, and it produced high anti-proliferation activity against colorectal cancer cell line HCT-116 (86.06 ± 0.54 %).

Conclusion: White tea extract possesses high DPPH radical scavenging activity, and exerts good antiproliferative effects against colorectal cancer cell line HCT-116, most likely due to its catechin content.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: بررسی محتوای کل پلی فنل ها و سه فعالیت تصفیه کنندگی رادیکال های آزاد سه عصاره مختلف از سه نوع کلون 100 چای (سیاه، سبز و سفید) و اثرات ضد تکثیری آن بر سرطان کولورکتال
مواد و روش ها: پنج پلی فنول مهم یعنی (+) - کاتچین، (-) – اپی کاتچین، (-)- اپی گالوکاتچین، (-)- اپی کاتچین گالات و (-)- اپی گالوکاتچین گالات با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک ( TLC) شناسایی شدند. کاتچین ها توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) اندازه گیری شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی با روش تصفیه رادیکال DPPH اندازه گیری شد، در حالی که برای تعیین زنده مانی سلول لاین سلولی کولون HCT-116 پس از 24 و 48 ساعت از روش 3-(4، 5-دی متیل تیازول-2-yl)-2،5-دی فنیل تترازولیوم برومید (MTT) استفاده شد.
نتایج: متانول آبي (70٪) عصاره چاي سفيد، بیشترین مقدار پلی فنول را داشت (54/0± 67/36 میلی گرم GAE/ گرم وزن خشك). فعالیت تصفیه کنندگی رادیکال DPPH چای سفید 42/0 ± 74/71 درصد بوده و فعالیت بالای ضد تکثیری علیه لاین سلولی سرطانی کولورکتال HCT-116 (54/0±06/86 درصد) دارد.
نتيجه گيري: عصاره چاي سفيد فعاليت بالای تصفیه کنندگی رادیکال DPPH و اثرات ضد تکثیری مناسب علیه لاین سلولی سرطاني كولوركتال HCT-116 دارد كه به احتمال زياد به علت كاتچين است.

بدون دیدگاه