ترجمه مقاله رفتار ظرفیت باربری پی های اسپادکن در خاک های رسی در طول نفوذ عمیق - نشریه ASME

ترجمه مقاله رفتار ظرفیت باربری پی های اسپادکن در خاک های رسی در طول نفوذ عمیق - نشریه ASME
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رفتار ظرفیت باربری پی های اسپادکن در خاک های رسی در طول نفوذ عمیق
عنوان انگلیسی
Bearing Behaviour Of Spudcan Foundation On Uniform Clay During Deep Penetration
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2004
نشریه
ASME
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8457
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی، مدیریت ساخت و سازه
مجله
بیست و سومین کنفرانس بین المللی مکانیک دریایی و مهندسی آرکتیک
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی کورتین، استرالیا
کلمات کلیدی
اسپادکن، نفوذ عميق، تجزيه PIV، سازوكارهای شکست، عامل ظرفيت تحمل، رس سطحي
فهرست مطالب
خلاصه
معرفی
آزمایش سانتیر فیوژ
مدل عددی
نتایج و آنالیز
پروفایل مقاومت خاک
جریان خاک
ظرفیت باربری
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

In order to design a safe spudcan foundation, it is important to predict its bearing behaviour accurately based on the corresponding soil failure mechanisms. Thus, the performance of spudcan foundation, during deep penetration into uniform soil, is investigated physically and numerically. In physical testing, a series of centrifuge tests are carried out in a drum centrifuge. The half-spudcan model tests with subsequent Particle Image Velocimetry (PIV) analysis are conducted to reveal soil failure mechanisms during spudcan penetration. And the full spudcan model tests are conducted to investigate the bearing capacity of spudcan. In numerical simulation, FE analyses are performed considering smooth and rough soilspudcan interface. From the physical tests and numerical analyses, it is observed that the cavity is formed above the spudcan as it is penetrating into uniform clay. At certain penetration depths, the soil underneath the spudcan starts to flow back on top of the spudcan, which leads the spudcan to be embedded with further penetration. Soil flow mechanisms, at various penetration depths, play a key role in footing bearing response. And the ultimate undrained bearing capacity factor of Nc = 10.5 (smooth) and 12 (rough) are obtained at deep penetration

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
به منظور طراحی ایمنی پی های اسپادکن ، مهم است که رفتار باربری را با دقت بر اساس مکانیسم شکست های خاک مربوطه پیش بینی کند. بنابراین، عملکرد پی های اسپادکن ، در طول نفوذ عمیق به خاک یکنواخت، به صورت آزمایشگاهی و فیزیکی و عددی مورد بررسی قرار می گیرد. در آزمایش فیزیکی، یک سری از آزمایشات سانتریفیوژ در یک سانتریفیوژستون سنگی انجام می شود. تست مدل نیمه اسپادکن با تجزیه و تحلیل تصویر اندازه ذرات (PIV) به منظور نشان دادن مکانیسم شکست خاك در هنگام نفوذ اسپادکن انجام می شود. و تست کامل مدل اسپادکن برای بررسی ظرفیت باربری اسپادکن انجام می شود. در شبیه سازی عددی، تجزیه و تحلیل FE با توجه به نرمی و خشن فصل مشترک خاک اسپادکن انجام شد. از آزمایشات فیزیکی و تجزیه و تحلیل عددی، مشاهده می شود که حفره در بالای به عنوان نفوذ به رس به صورت یکنواخت اسپادکن تشکیل شده است. در عمق نفوذ خاص، خاک زیر پی اسپادکن شروع به بازگشت به بالا از اسپادکن که منجر به نفوذ بیشتر اسپادکن در خاک می شود. مکانیزم جریان خاک در عمق های نفوذ مختلف، نقش اصلی در پاسخ ظرفیت پی های سطحی را ایفا می کند. Nc = 10.5 (نرم) و 12 (خشن) در نفوذ عمیق به دست می آیند.

بدون دیدگاه