تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه تنش – کرنش محوری برای ستون های بتنی دایروی و مستطیلی محصور شده با FRP – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رابطه تنش - کرنش محوری برای ستون های بتنی دایروی و مستطیلی محصور شده با FRP
عنوان انگلیسی: Axial stress–strain relationship for FRP confined circular and rectangular concrete columns
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2006 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5954 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.93Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد مرکب، سازه و مدیریت ساخت
مجله: سیمان و بتن مرکب - Cement & Concrete Composites
دانشگاه: گروه عمران و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان
کلمات کلیدی: ستون ها، بتن محصور شده، شکل پذیری، پلیمرهای مسلح به الیاف، تنش، کرنش
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.مدل های محصورشدگی

3.رابطه ساختاری تنش- کرنش

4- مقایسه پیش بینی های تحلیلی با داده های آزمایشگاهی

5- ارزیابی پارامتری

6- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A general mathematical model is developed to describe the stress–strain (fc–ec) relationship of FRP confined concrete. The relationship is applicable to both circular and rectangular columns, and accounts for the main parameters that influence the stress–strain response. These include the area and material properties of the external FRP wraps, the aspect ratio of rectangular column sections, the corner radius used for FRP application, and the volumetric ratio and configuration of internal transverse steel. The proposed model reproduced accurately experimental results of stress–strain or load–deformation response of circular and rectangular columns. In addition to its importance in evaluating the effect of FRP confinement on the ultimate axial strength of concrete columns, the developed fc–ec relationship can be employed very efficiently and effectively for analyzing the response of FRP confined concrete under different types of load application.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک مدل ریاضی کلی برای بیان رابطه تنش کرنش (f_c-ε_c) بتن محصور شده با FRP ساخته شده است. این رابطه برای هر هر دو ستون دایروی و مستطیلی کاربردی بوده و پارامترهای اصلی که بر پاسخ تنش-کرنش اثر می گذارند، لحاظ می کند. این پارامترها شامل مساحت و مشخصات مصالح دورپیچ های خارجی FRP، نسبت ابعادی مقاطع ستون مستطیلی، شعاع کنج مورد استفاده برای نصب FRP و نسبت حجمی و آرایش فولاد عرضی داخلی می باشند. مدل پیشنهادی، به دقت نتایج آزمایشگاهی پاسخ تنش-کرنش و بار-تغییرشکل ستون های دایروی و مستطیلی را مجدداً نتیجه می دهد. علاوه بر اهمیت آن در ارزیابی اثر محصورشدگی FRP بر مقاومت محوری نهایی ستون های بتنی، رابطه تنش-کرنش ایجاد شده را می توان بطور کارآمد و موثر برای تحلیل پاسخ بتن محصور شده با FRP تحت انواع مختلف بارگذاری های اعمالی بکار برد.