تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جلوگیری از عدم قطعیت تغییر اقلیم در ارزیابی استراتژیک محیطی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: جلوگیری از عدم قطعیت های تغییر اقلیم در ارزیابی استراتژیک محیطی
عنوان انگلیسی: Avoiding climate change uncertainties in Strategic Environmental Assessment
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5033 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 678.26Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت، محیط زیست و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: رشته ارزیابی و آمایش سرزمین، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب، زیستگاه ها و تنوع زیستی و مدیریت استراتژیک
مجله: بررسی ارزیابی ضربه زیست محیطی (Environmental Impact Assessment Review)
دانشگاه: دانشگاه آلبورگ کپنهاگ، دانمارک
کلمات کلیدی: تغییر آب و هوا، عدم قطعیت، تصمیم گیری، استراتژیک ارزیابی زیست محیطی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. استراتژی های موجود در مواجهه با عدم قطعیت در تصمیم گیری

3. متدولوژی

4. نتایج

1.4. مورد 1: شهرداری آلبورگ؛ طرح مدیریت فاضلاب در سال 2007

2.4. مورد 2: شهرداری آلبورگ؛ طرح تأمین آب در سال 2009

3.4. شهرداری هیورینگ: طرح آمایش شهری در سال 2009

4.4. مورد 4: شهرداری استروئر؛ طرح آمایش شهری در سال 2009

5.4. مورد 5: شهرداری وستیمرلند؛ طرح آمایش شهری در سال 2009

6.4. دستاوردهای اجتناب از عدم قطعیت

5. بحث و نتیجه گیری

1.5. دلایل عدم مواجهه با عدم قطعیت تغییر اقلیم

نمونه متن انگلیسی

Abstract This article is concerned with how Strategic Environmental Assessment (SEA) practice handles climate change uncertainties within the Danish planning system. First, a hypothetical model is set up for how uncertainty is handled and not handled in decision-making. The model incorporates the strategies ‘reduction’ and ‘resilience’, ‘denying’, ‘ignoring’ and ‘postponing’. Second, 151 Danish SEAs are analysed with a focus on the extent to which climate change uncertainties are acknowledged and presented, and the empirical findings are discussed in relation to the model. The findings indicate that despite incentives to do so, climate change uncertainties were systematically avoided or downplayed in all but 5 of the 151 SEAs that were reviewed. Finally, two possible explanatory mechanisms are proposed to explain this: conflict avoidance and a need to quantify uncertainty.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به این موضوع می پردازد که اقدام ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA) چگونه با عدم قطعیت تغییر اقلیم در سیستم برنامه ریزی دانمارک رفتار می کند. در ابتدا مدلی فرضی برای نحوه مواجهه و عدم مواجهه با عدم قطعیت در تصمیم گیری طراحی می شود. این مدل استراتژی های «کاهش»، «انعطاف پذیری»، «انکار»، «نادیده گرفتن» و «به تعویق انداختن» را در نظر می گیرد. سپس 151 SEA دانمارکی با تمرکز بر میزان پذیرش و ارائه عدم قطعیت تغییر اقلیم تحلیل می شود و درباره یافته های تجربی مرتبط با این مدل بحث می شود. این یافته ها نشان می دهد که علیرغم انگیزه های انجام این کار، در تمام 151 گزارش مورد بررسی به جز 5 گزارش،از عدم قطعیت تغییر اقلیم اجتناب شده است یا نقش آن کم اهمیت جلوه داده شده است. در نهایت، دو مکانیزم توضیحی احتمالی برای توضیح این موضوع ارائه می شود: اجتناب از تعارض و نیاز به محاسبه عدم قطعیت.