ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تست تک فازی شیر هوشمند ICD
عنوان انگلیسی
Autonomous ICD single Phase Testing
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2012
نشریه
(SPE (Onepetro
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6559
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی نفت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی حفاری
مجله
انجمن مهندسی نفت - Society of Petroleum Engineers
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش های تجربی
نتایج و بحث
نتایج
تقدیر نامه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Reservoir flow control is important for maximizing hydrocarbon production. Traditional in-flow control devices (ICDs) attempt to balance the completion pressure differential with the reservoir pressure differential so that even flow across production zones is maintained. This maximizes oil production by delaying unwanted fluids from breaking through. Unfortunately, when lower viscosity fluids do break through, they take over the well, significantly reducing production of the desired hydrocarbon. This paper describes the design and function of a new self-adjusting in-flow control device (AICD). When hydrocarbons are producing from all zones, the AICD will behave as a traditional ICD, balancing flow. However, when low-viscosity fluids break through, the AICD chokes them, significantly slowing flow from the zone producing the undesirable fluids. This autonomous function enables the well to continue producing the desired hydrocarbons for a longer time, maximizing total production. The paper describes the laboratory testing performed to evaluate the performance of the new AICD in field-like conditions. Results from single phase experimental flow testing with model fluids are presented and discussed. The testing results proved that the AICD could restrict flow from zones producing undesirable fluids. The discussion further shows that if technology such as the new AICD is applied to new well completion designs, total hydrocarbon recovery will be enhanced, providing a significant benefit for production companies and those involved in design and modeling of new well completions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کنترل کننده ی جریان مخزن برای بیشینه کردن تولید هیدروکربن مخزن مفید می باشد. دستگاه های کنترل کننده ی جریان درون ریز (ICD ها) برای ایجاد تعادل بین فشار اختلافی تکمیلی و فشار اختلافی مخزن به کار می رود بنابراین جریان در طول ناحیه ی تولیدی ثابت می ماند. این تولید نفت بیشینه به وسیله ی تاخیر انداختن در جریان ناخواسته ایجاد می شود. متاسفانه زمانی که سیال دارای گرانروی کم به صورت جریان ناخواسته وارد چاه می شود، باعث کاهش تولید از هیدروکربن مطلوب می شود. این مقاله طراحی و عملکرد دستگاه کنترل کننده ی درون ریز هوشمند (AICD) را توضیح می دهد. زمانی هیدروکربن ها از تمامی نواحی تولید می شوند، شیر AICD مانند شیر قبلی ICD عمل می کند، جریان را تعادل می بخشد. اگرچه زمانی که سیال دارای چگالی کم به صورت جریان ناخواسته وارد می شود، AICD آنرا مسدود می کند، عمدتا کم کننده ی جریان سیال نامطلوب از ناحیه ی تولیدی می باشد. این عملکرد خودکار فعال کننده ی چاه برای ادامه دادن به تولید هیدروکربن مطلوب برای مدت طولانی می باشد، و همچنین تولید کلی را بیشینه می کند.
این مقاله تست های آزمایشگاهی که برای ارزیابی عملکرد AICD جدید در شرایطی شبیه میدان نفتی انجام شده اند را توضیح می دهد. نتایج تجربی تست جریان تک فازی به همراه سیال های مدل شده ارائه و بحث شده است.
نتایج تست گیری ثابت کرده است که AICD می تواند جریان از نواحی که سیال نامطلوب تولید می کند را مسدود کند. همچنین نشان می دهد که اگر این چنین تکنولوژی ها مانند AICD به طراحی کامل چاه جدید اضافه شود، تولید کلی هیدروکربن افزایش می یابد، ففراهم کننده ی مزیت قابل توجه برای شرکت های تولیدی و آنهایی که شامل طراحی و مدل کردن تکمیل چاه های جدید می باشند.

بدون دیدگاه