ترجمه مقاله انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۸۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس: آیا انتخاب های همتایان اهمیتی دارد؟
عنوان انگلیسی
Auditor selection following auditor turnover: Do peers' choices matter?
صفحات مقاله فارسی
35
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
19
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابرسی
مجله
حسابداری، سازمان ها و جامعه
دانشگاه
دانشکده کسب و کار لئون هس، دانشگاه مون ماوت، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
انتخاب حسابرس، دفتر حسابرسی، گردش حسابرس، تجربه خوب، بازار ممیزی مترو، انتخاب همتراز، هنجار اجتماعی، یادگیری اجتماعی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی منابع و توسعه فرضیه
انتخاب حسابرس: دیدگاه تئوری سازمان
چشم انداز تئوری یادگیری اجتماعی
چشم انداز تئوری هنجارهای اجتماعی
فرضیات
روش تحقیق
مدل و متغیرها
بعد مشابهت 1: موقعیت جغرافیائی
بعد مشابهت 2: وابستگی صنعت
بعد تشابه 3: اندازه مشتری (وضعیت پرونده)
بعد مشابهت 4: نوع حسابرس عازم مشتری
متغیرهای کنترل
نمونه
نتایج تجربی
آمار توصیفی
نتایج آنالیز چند متغیره برای تست و بررسی فرضیه H2
آنالیز اضافی
هنجار در برابر یادگیری
آنالیز (SOX 404(b
گردش مالی حسابرس بعدی
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Drawing on social norms and social learning theories, this study investigates the influences of peer (similar) firms' prior choices on whether or not a client chooses to affiliate with a “social norm” audit office in its metropolitan area, following auditor turnover. The office in a metro area auditing the largest number of peer firms along a given similarity dimension is considered to be the social norm office for that dimension. We identify peer firms using four alternative dimensions of similarity: client geographic location, industry affiliation, client size (filing status), and departing auditor type (Big N versus non-Big N). Using a large sample of auditor changes from the years 2001e2012, we find that for every dimension of similarity, the propensity of a client to select a norm (as opposed to a non-norm) audit office as the succeeding auditor is positively associated with 1) the proportion of its peers audited by the “norm” office in the prior year (i.e., social norm evidence) and 2) the proportion of its auditor-switching peers selecting a “norm” audit office in the prior year (i.e. social learning evidence). Social norm and social learning evidence provided by “more similar” peers has greater effect than evidence provided by “less similar” peers across all four dimensions of peer similarity. Further analysis suggests that social norm and learning evidence has incremental power (beyond each other) in explaining auditor selection, with norm evidence exhibiting a larger effect than learning evidence. An analysis of the implementation of SOX 404(b) mandatory internal control audits in 2004 shows that clients' tendency to choose pre-existing social norm audit offices can be disrupted by exogenous events.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بر اساس هنجارهای اجتماعی و تئوری های یادگیری اجتماعی، این مقاله تاثیر انتخاب های قبلی شرکت های (مشابه) در این موضوع را بررسی می کند که با توجه به گردش مالی حسابرس آیا تصمیمات مشتری وابسته به دفتر حسابرسی «هنجارهای اجتماعی» در منطقه کلانشهری آن است یا خیر. دفتر در یک منطقه کلانشهر در نظر گرفته می شود که بیشترین تعداد شرکت های همتا همراه با ابعاد مشابهت داده شده را حسابرسی می کند که در واقع دفتر هنجار اجتماعی برای آن زمینه است. شرکت های همتا را با استفاده از چهار بعد جایگزین از مشابهت شناسایی می کنیم: موقعیت جغرافیائی مشتری، وابستگی سازمانی، میزان مشتری (وضعیت بایگانی)، و نوع حسابرس عازم (شرکت های حسابرسی بزرگ در مقابل شرکت های کوچک حسابرسی). با استفاده از نمونه بالایی از تغییرات حسابرس از سال های 2001 تا 2012، دریافتیم که برای هر بعد از شباهت، گرایش یک مشتری برای انتخاب یک دفتر حسابرسی هنجار (که در تقابل با دفتر حسابرسی بدون هنجار است) بعنوان حسابرس بعدی ارتباط مثبتی دارد با 1) نسبت همتایان که توسط دفتر «هنجاری» در سال قبل حسابرسی شده است (یعنی گواه و مدرک هنجار اجتماعی) و 2) نسبت همتایان حسابرس- سوئیچینگ که یک دفتر حسابرسی «هنجاری» را در سال قبل انتخاب کرده¬اند (یعنی شواهد یادگیری اجتماعی). شواهد یادگیری اجتماعی و هنجار اجتماعی ارائه شده توسط همتایان «بسیار مشابه» دارای تاثیرات بیشتری در مقایسه با شواهد ارائه شده توسط همتایان «کمتر مشابه» در همه چهار بعد از مشابهت همتا است. آنالیز بیشتر نشان می دهد که شواهد یادگیری اجتماعی و هنجار اجتماعی دارای قدرت افزایشی (فراتر از هر قدرت دیگر) در تشریح انتخاب حسابرس است، و این همراه با شواهدی است که تاثیر بیشتر را در مقایسه با مدرک یادگیری نشان می دهد. یک آنالیز پیاده سازی حسابرسی های اجباری کنترل داخلی SOX 404(b) در سال 2004 نشان می دهد که گرایش مشتریان به انتخاب دفاتر حسابرسی هنجار اجتماعی از قبل موجود با رخدادهای خارجی رو در رو می شود.

بدون دیدگاه