تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی میزان آگاهی بیماران از حقوق خود در بیمارستان های آموزشی – نشریه Sage

عنوان فارسی: ارزیابی میزان آگاهی بیماران از حقوق خود در بیمارستان های آموزشی در ایران
عنوان انگلیسی: Assessment of patients’ awareness of their rights in teaching hospitals in Iran
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2016 نشریه : سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6070 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 332.05Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و حقوق
گرایش های مرتبط با این مقاله: حقوق پزشکی
مجله: پزشکی، علوم و قانون - Medicine
دانشگاه: دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: حقوق بیماران، آگاهی، رضایتمندی بیماران
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش

پیامدها

بحث

نتایج

بودجه

تقدیر و تشکر

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Introduction: Respecting patients’ rights is an essential component in health care. Passing a regulation is not a guarantee for the protection of patients’ rights. This article aimed to assess patients’ awareness of the contents of the Patient’s Bill of Rights in Iran and to determine if they had received a service compatible with their rights charter. Methods: This is a descriptive study in 202 hospitalised patients. A questionnaire was used, and associations between variables were examined using Pearson’s correlation test. The significance level was p <.05. Results: The patients’ ages ranged from 18 to 87 years of age, 33% were male and 79% were married. Patients’ knowledge was lowest regarding the need for consent for the treatment process and was highest regarding the patient’s right to know the expertise of the treatment team. The mean of patients’ knowledge was 77.56%. As for patients’ exercising their rights, the highest score belonged to the patient’s right for attending doctors and treatment team’s confidentiality; the lowest score belonged to the right to receive necessary information about probable complications, other treatment options and participation in the final selection of treatment method. The mean score of patient satisfaction was 8.06 (out of 11). There was no significant relationship with their education level or the number of admissions. Conclusion: Health-care professionals can provide care based on patients’ rights, and their knowledge of patients’ rights needs to be evaluated. Educational programmes, leaflets, booklets and posters can be helpful in this regard. In addition, professional organisations and the Ministry of Health need to be more sensitive to this issue.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقدمه: توجه به حقوق بیماران یکی از عناصر ضروری در مراقبت های بهداشتی است. پذیرش یک سری از مقررات تضمینی برای حمایت از حقوق بیماران ایجاد نمی کند. هدف این مقاله ارزیابی میزان آگاهی بیماران از محتوای اعلامیه حقوقی بیماران در ایران است و تعیین می کند که آیا این بیماران خدمات متناسب با جدول حقوقی خود را دریافت کرده اند.

روش: این مقاله مطالعه ای توصیفی است که بر روی 202 بیمار که در بیمارستان بستری بودند انجام شده است. برای این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد، و ارتباط میان متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد. سطح اهمیت .05 > pبود.

پیامدها: میانگین سن بیماران از 18 تا 87 سال است، 33% مذکر و 79% متأهل بودند. اطلاعات بیماران در مورد حق رضایت از فرآیند درمان در پایین ترین میزان خود بود، و در مورد حق بیماران برای آگاهی از میزان مهارت گروه درمان در بالاترین میزان خود قرار داشت. میانگین آگاهی بیماران 56/77% بود. در ارتباط با اعمال حقوق بیماران، بالاترین امتیاز به حقوق بیماران نسبت به در دسترس بودن پزشکان و رازدار بودن گروه درمان تعلق گرفت، و حقوق آنها برای دریافت اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی، دیگر مسائل درمانی و مشارکت در روش درمان نهایی، پایین ترین امتیاز را دریافت نمودند. میانگین رضایتمندی بیماران 06/8 (خارج از 11) بود. ارتباط مهمی میان سطح تحصیلات بیماران و میزان پذیرش ها وجود نداشت.

نتایج: متخصصان مراقبت بهداشتی می توانند زمینه را برای حقوق بیماران در مسائل درمانی فراهم کنند، و اطلاعات آنها از حقوق بیماران نیاز به ارزیابی دارد. برنامه¬های آموزشی، بروشورها، کتابچه ها و پوسترها در این مسیر می توانند یاری رسان باشند. علاوه بر این، به حساسیت بیشتر سازمان های حرفه ای و وزارت بهداشت در مورد این موضوع نیاز است.