ترجمه مقاله کاربرد داده کاوی جهت ارزیابی ریسک اعتبار در یک بانک روستایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد داده کاوی جهت ارزیابی ریسک اعتبار در یک بانک روستایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی ریسک اعتبار: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی
عنوان انگلیسی
Assessing Credit Risk: an Application of Data Mining in a Rural Bank
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4910
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، حسابداری، علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
داده کاوی، مهندسی نرم افزار، حسابداری مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی
مجله
اقتصاد و امور مالی
دانشگاه
گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کاتولیک Parahyangan، اندونزی
کلمات کلیدی
بانک های روستایی، داده کاوی، غیر انجام وام، درخت تصمیم گیری، ارزیابی ریسک اعتباری
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مرور مکتوبات
بررسی اعتبار
داده کاوی
3- داده کاوی برای ارزیابی اعتبار
4- بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Credit risk assessment for secured loans is an important operation in banking systems to ensure the lenders pay the loans on schedule and to classify the bank as a well performing bank due to regulation. This paper aims to identify factors which are necessary for a rural bank (Bank Perkreditan Rakyat) to assess credit application. By aiming on the reduction of number of non-performing loans, current decision criteria on credit risk assessment are evaluated. Subsequently, a decision tree model is proposed by applying data mining methodology. The credit risk assessment model is applied to PT BPR X in Bali that had 1082 lenders (11.99%) who had non-performing loans and were identified as bad loan cases. This made PT BPR X was categorized as a poorly performing bank. Data mining is used to suggest a decision tree model for credit assessment as it can indicate whether the request of lenders can be classified as performing or non-performing loans risk. Using C 5.0 methodology, a new decision tree model is generated. This model suggests that new criteria in analyzing the loan application. The evaluation results show that if this model is applied, PT BPR X can reduce non-performing loans to less than 5% and the bank can be classified as a well performing bank.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ارزیابی ریسک اعتبار برای وام های تضمینی یک عملیات مهم در سیستم بانکداری می باشد تا وام دهندگان را ضمانت نماید که وام را با برنامه پرداخت نمایند و به موجب نظم ، بانک را به عنوان بانک کارا طبقه بندی نماید. این مقاله هدفمند است تا فاکتورهای ضروری برای بانک روستایی (Bank Perkredutan Rakyat) را شناسایی نماید تا عملیات اعتبار را ارزیابی نماید. با هدف کاهش تعداد وام های غیر اجرایی، معیار تصمیم حاضر در ارزیابی ریسک اعتبار بررسی شده است. متعاقبا، یکمدل درخت تصمیم با اعمال روش داده کاوی پیشنهاد شده است.
مدل ارزیابی ریسک اعتباری به PT BPR X در Bali اعمال شده که 1082 وام دهنده(lender) (%99/11) داشته است،که وام غیر اجرایی داشته اند و به عنوان موارد وام بد شناسایی شده بودند. این باعث شد تا بانک PT BPR X به عنوان بانک ضعیف طبقه بندی شود.
داده کاوی استفاده شده تا مدل درخت تصمیم برای ارزیابی اعتبار را پیشنهاد نماید همانطور که میتواند تشخیص دهد که آیا تقاضای وام دهندگان می تواند به عنوان ریسک وام های اجرایی یا غیر اجرایی طبقه شود. با استفاده از روش C 5.0، یک مدل درخت تصمیم جدید ایجاد شده است. این مدل معیارهای جدید در تحلیل کاربردهای وام پیشنهاد می کند. نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل اعمال شود، PT BPR X می تواند وام های غیر اجرایی را به کمتر از %5 کاهش دهد و بانک می تواند به عنوان بانک با بهترین عملکرد طبقه بندی گردد.

بدون دیدگاه