ترجمه مقاله جوانبی از اثر دما بر رفتار رس ماسه دار غیراشباع - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله جوانبی از اثر دما بر رفتار رس ماسه دار غیراشباع - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جوانبی از اثر دما بر رفتار رس ماسه دار غیراشباع
عنوان انگلیسی
Some Aspects of the Effect of the Temperature on the Behaviour of Unsaturated Sandy Clay
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6022
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی و مدیریت ساخت
دانشگاه
آزمایشگاه مکانیک خاک و سازه، دانشگاه Djillali Liabes، دانشکده مهندسی، الجزایر
کلمات کلیدی
مسیر سه محوره غیراشباع، عادی تحکیم یافته، دما، مکش، رفتار THM، روش اسمزی
فهرست مطالب
خلاصه
1. مقدمه
2. مصالح و دستگاه‌های آزمایشگاهی
3. نتایج و تشریح مطالب
3.1 اثر دما بر تنش پیش تحکیمی در مسیرهای همسانگرد
3.2 اثر دما بر مدول سکانتی
3.3 اثر دما بر مقاومت برشی
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

The paper describes experimental results on triaxial paths at high temperature concerning an unsaturated clay (wL = 38%, IP = 19 and Cc = 0.23). Unsaturated drained triaxial compression tests on normally consolidated samples were carried out at constant temperatures varying from 22 to 80◦C. Desaturation of samples were carried out by the imposition of suctions using the osmotic method. This required the development of a new triaxial cell equipped with a collar heating and an osmotic pedestal which allows the circulation of an osmotic solution of Poly Ethylen Glycol (PEG) 6000, in contact with the sample via a dialysis membrane. The principal phenomena simultaneously related on the temperature and saturation were highlighted, in particular the hardening of material on isotropic path, a secant modulus which decreases with temperature and increases with suction, a light reduction in the maximum stress on deviator path at high temperature and the increase in this maximum stress when suction increases.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
این مقاله شرحی از نتایج آزمایشگاهی را برای رس غیراشباع درمورد (آزمایش) مسیرهای سه محوره در دمای بالا ارائه می‌کند (wL = 38%, IP = 19 و Cc = 0.23 ). آزمایش‌های فشار سه محوره زهکشی شده غیراشباع روی نمونه‌های عادی تحکیم یافته در دماهای ثابتی بین 22 تا 80 درجه سلسیوس انجام شد. غیراشباع سازی نمونه‌ها با اعمال مکش با استفاده از روش اسمزی انجام شد. این امر مستلزم ساخت یک سلول سه محوره جدید مجهز به حلقه حرارت دهنده و پایه اسمزی بود که اجازه دهد محلول اسمزی پلی اتیلن گلیکول (PEG) 6000 درتماس با نمونه از طریق غشای دیالیز جریان پیدا کند. در این تحقیق تأکید بر پدیده‌های اصلی بود که همزمان با دما و اشباع سازی ارتباط دارند، بطور خاص می توان سخت شدگی ماده در مسیر همسانگرد، مدول سکانتی که با دما کاهش و با مکش افزایش می‌یابد و کاهش اندکی در تنش بیشینه در مسیر انحرافی در دمای بالا و افزایش در این تنش درزمان افزایش مکش را نام برد.

بدون دیدگاه