ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی
عنوان انگلیسی
Application of Biotechnology in Production of Medicinal Plants
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2011
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1297
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی، زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گیاهان دارویی، علوم گیاهی، بیوتکنولوژی میکروبی
مجله
مجله علوم کشاورزی و محیط زیست آمریکایی - اوراسیا - American-Eurasian Journal Of Agricultural & Environmental Sciences
دانشگاه
دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
کلمات کلیدی
بیوتکنولوژی، متابولیت های ثانویه، گیاهان دارویی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بازسازی و تکثیر میکرو گیاه در in vitro
انتقال ژنی مستقیم
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Medicinal plants are the most important source of life saving drugs for the majority of the world`s population. Plant secondary metabolites are the economically important as drug, fragrances, pigments, food additives and pesticides. The biotechnological tools are important to select, multiply, improve and analyze medicinal plants. Plant cell culture systems represent a potential renewable source of valuable medicinal compounds, flavours, fragrances and colorants, which cannot be produced by microbial cells or chemical synthesis. In-vitro production of secondary metabolites in plant cell suspension culture has been reported from various medicinal plants and bioreactors are the key step towards commercial production of secondary metabolites by plant biotechnology. Genetic transformation is a powerful tool for enhancing the productivity of novel secondary metabolites; especially by Agrobacterium tumefacians. Combinatorial biosynthesis is another approach in the generation of novel natural products and for the production of rare and expensive natural products. DNA profiling techniques like DNA microarrays save as suitable high throughput tools for the simultaneous analysis of multiple genes and analysis of gen expression that becomes necessary for providing clues about regulatory mechanism, biochemical pathways and broader cellular functions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
گیاهان دارویی مهمترین منبع داروهای نجات بخش برای اکثریت جمعیت جهان می باشند. متابولیت های ثانویه گیاهی از لحاظ اقتصادی به عنوان دارو، عطریجات، رنگدانه ها، افزودنی های خوراکی و حشره کش ها مهم هستند. ابزارهای بیوتکنولوژیکی برای انتخاب، تکثیر، بهبود و انالیز گیاهان دارویی مهم می باشند. سیستم های کشت سلول گیاهی نمایانگر یک منبع تجدیدپذیر احتمالی ترکیبات دارویی باارزش است. تولید in-vitroی متابولیت های ثانویه در کشت سوسپانسیون سلول گیاهی از گیاهان دارویی مختلف گزارش گردیده است و واکنش گرهای زیستی مرحله کلیدی به سوی تولید تجاری متابولیت های ثانویه با بیوتکنولوژی گیاهی می باشند. تغییرشکل ژنتیکی یک ابزار قدرتمند برای تقویت بهره وری متابولیت های ثانویه تازه می باشد. بویژه با Agrobacterium tumefacians. بیوسنتز ترکیبی رهیافت دیگری در تولید محصولات طبیعی تازه برای تولید محصولات طبیعی نادر و گران می باشند. تکنیک های نمایه سازی DNA مانند میکروارایه های DNA به عنوان ابزار عالی کامل و مناسبی برای تحلیل همزمان ژنهای مختلف و انالیز بیان ژن می باشد که برای فراهم سازی نشانه هایی درباره مکانیسم تنظیم کننده ، مسیرهای بیوشیمیایی و عملکردهای سلولی وسیعتر لازم است.

بدون دیدگاه