تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاربرد شیوه فرایند تحلیل سلسله مراتبی در فیلد هوش ریسک نسبی

عنوان فارسی: کاربرد شیوه فرایند تحلیل سلسله مراتبی در فیلد هوش ریسک نسبی
عنوان انگلیسی: Application of Analytic Hierarchy Process Approach in Relative Risk Intelligence Field
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2015 نشریه : Journalsih
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4982 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 614.01Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مالی و ریسک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
مجله: مجله مسائل اجتماعی و علوم انسانی
دانشگاه: گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، اسلامی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
کلمات کلیدی: اندازه گیری، هوش ریسک نسبی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیری
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مروری برادبیات

3. روش

4. تجزیه و تحلیل داده ها

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

There is little published research about RRI (Relative Risk Intelligence), making this topic difficult to understand and underutilized in management and decision sciences. Firestone (2006) was the first to develop a list of factors that characterize RRI. This study was designed to build upon the RRI model developed by Firestone using the AHP. Five factors that characterize RRI were researched and identified by Firestone. One factor was added by the researcher based upon professional experience and research. The results of the study included 5 to 7 attributes each for 6 factors related to RRI. The combined data for the group were analyzed for logical consistency of judgments. The result is a framework of RRI attributes with weights of importance assigned to each attribute. Recommendations include the exploration of possible variant RRI measurement models for different decision making situations. The social change aspect of the study was the development of a systematic framework for increasing the quality of knowledge in decision making to help organization leaders sustain their organization’s competitiveness while insuring ethical and consistently successful decisions are implemented.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحقیقات منتشر شده کمی در موردRRI ( هوش ریسک یا خطر نسبی) وجود دارد، درنتیجه درک آن سخت و دشوار شده و کاربرد آن در علوم مدیریت و تصمیم گیری کاهش می یابد. Firestone (2006)اولین کسی بود که لیستی از عوامل توصیف کننده RRI توسعه داد. این مطالعه برای ساخت مدل RRI توسعه یافته توسط Firestone با استفاده از AHP طراحی گردید. پنج عامل توصیف کننده RRI مورد تحقیق قرار گرفته و توسط Firestone شناسایی گردید. یک عامل توسط محقق براساس تجربه و تحقیق حرفه ای اضافه گردید. نتایج مطالعه شامل 5 تا 7 مشخصه برای 6 عامل مربوط به RRI می شد. داده های مرکب برای گروه به منظور سازگاری محلی قضاوت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه، چارچوب مشخصه های RRI است که اوزان اهمیت به هر مشخصه تخصیص داده شده است. توصیه های مطرح شده عبارتنداز: کشف مدلهای اندازه گیری RRI متغیر برای موقعیت های مختلف تصمیم گیری. جنبه تغییر اجتماعی مطالعه، توسعه چارچوبی سیستماتیک برای افزایش کیفیت دانش در تصمیم گیری جهت کمک به رهبران سازمان برای حفظ رقابت پذیری سازمان و در عین حال اطمینان از پیاده سازی تصمیمات موفق سازگار و اخلاقی می باشد.