ترجمه مقاله مستعدپذیری ضدمیکروبی و واژینولیزین در واژینوز باکتریال

ترجمه مقاله مستعدپذیری ضدمیکروبی و واژینولیزین در واژینوز باکتریال
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مستعدپذیری ضدمیکروبی و واژینولیزین در واژینوز باکتریال از زنان سالم و زنان با تشخیص واژینوز باکتریال
عنوان انگلیسی
Antimicrobial susceptibility and vaginolysin in Gardnerella vaginalis from healthy and bacterial vaginosis diagnosed women
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
Jidc
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1335
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی
مجله
مجله عفونت در کشورهای در حال توسعه - The Journal of Infection in Developing Countries
دانشگاه
گروه انگل شناسی، میکروب شناسی و ایمونولوژی، برزیل
کلمات کلیدی
واژینوز باکتریال، Gardnerella vaginalis، امتیاز Nugent، مقاومت ضدمیکروبی، سلولهای نشانه
کلمات کلیدی انگلیسی
bacterial vaginosis - Gardnerella vaginalis - Nugent score - antimicrobial resistance - clue-cells
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.3855/jidc.7161
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش اجرا
نمونه گیری از جمعیت بیماران
مجموعه نمونه واژینال و جداسازی G. vaginalis
تایید هویت باکتریایی از روی کشت و ترشحات واژینال با واکنش زنجیره پلیمرازی PCR و غربالگری ژن vly
ارزیابی مستعدپذیری داروی ضدمیکروبی
تحلیل آماری
شناسایی پیش فرض، تایید شناسایی G. vaginalis و غربالگری ژن vly توسط روش PCR
ارزیابی قابلیت مستعدپذیری داروی ضدمیکروبی
بحث
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Introduction: Bacterial vaginosis (BV) is a syndrome related to Gardnerella vaginalis and is characterized by an imbalance in the vaginal microbiota. This work focused on the evaluation of antimicrobial susceptibility patterns and the occurrence of the vaginolysin (vly) gene in G. vaginalis isolated from BV and non-BV patients. Methodology: The vaginal secretions were collected randomly and processed for G. vaginalis isolation. The isolates were presumptively identified by β-hemolysis and oxidase and catalase tests. Polymerase chain reaction (PCR) was performed to confirm bacterial identity and to detect the vly gene. Antimicrobial susceptibility patterns were determined. Results: Of 89 patients, G. vaginalis was isolated from 42 (37 BV and 5 non-BV), and 204 isolates were selected (179 from BV and 25 nonBV). The vly gene was detected in all G. vaginalis isolated from non-BV women and in 98.3% of the bacteria from BV patients. High resistance was observed for ampicillin (54.4%), metronidazole (59.8%), tinidazole (60.3%) and secnidazole (71.6%). Conclusions: Further studies are needed to better address the role of G. vaginalis and the vly gene in BV pathogenesis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: واژینوز باکتریال BV یک سندرم مرتبط به Gardnerella vaginalis می باشد و مشخصه آن عدم تعادل در مجموعه میکروبی واژنی است. این کار متمرکز بر ارزیابی الگوهای مستعدپذیری ضدمیکروبی و رخداد ژن واژینولیزین vly در G. vaginalis جداسازی شده از بیماران مبتلا به BV و غیر BV می باشد.
روش اجرا: ترشحات واژن به طور تصادفی جمع اوری گردیده و برای جداسازی G. vaginalis فراوری شدند. سویه ها به طور پیش فرض توسط تست های بتاهمولیز و اکسیداز و کاتالاز شناسایی شدند. واکنش زنجیره پلیمرازی PCR برای تایید هویت باکتریال و برای شناسایی ژن vly اجرا گردید. الگوهای مستعدپذیری ضدمیکروبی تعیین شدند.
نتایج: از میان 89 بیمار، G. vaginalis از 42 نفر (37 نفر مبتلا به BV و 5 نفر بدون BV) جداسازی گردید، و 204 سویه انتخاب شدند (179 مبتلا به BV و 25 نفر بدون BV). ژن vly در همه G. vaginalis جداسازی شده از زنان بدون BV و در 98.3% باکتریهای جداسازی شده از زنان مبتلا به BV شناسایی گردید. مقاومت بالا برای آمپی سیلین (54.4%) ، مترونیدازول (59.8%)، تیمیدازول (60.3%) و سکنیدازول (71.6%) مشاهده گردید.
نتیجه گیری ها: مطالعات بیشتری برای مطرح کردن بهتر نقش G. vaginalis و ژن vly در آسیب شناسی BV مورد نیاز است.

بدون دیدگاه