تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی زردچوبه و کورکوما آروماتیکا روی پاتوژنهای ادراری برگرفته از بیماران دیابتی

عنوان فارسی: فعالیت ضدمیکروبی سه ساقه زیرزمینی متفاوت از زردچوبه و کورکوما آروماتیکا روی پاتوژنهای ادراری برگرفته از بیماران دیابتی
عنوان انگلیسی: ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THREE DIFFERENT RHIZOMES OF CURCUMA LONGA & CURCUMA AROMATICA ON UROPATHOGENS OF DIABETIC PATIENTS
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2011 نشریه : Ijpps
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5688 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 963.14Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: بیوتکنولوژی، پزشکی، زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: غدد و متابولیسم، علوم گیاهی، گیاهان دارویی، علوم تغذیه، بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی
مجله: مجله بین المللی داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه: گروه گیاه شناسی (واحد میکروبیولوژی)
کلمات کلیدی: عفونت مجاری ادرای، مقاومت نسبت به چند دارو ، دیابت شیرین، C.aromatica، omreagroma، olugupta
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده مطالب

مقدمه

مواد و روشها

جمع آوری نمونه های ادرار

برآورد مقاومت ضدمیکروبی

تهیه نمونه

برآورد حداقل تراکم بازداری (MIC)

تهیه عصاره های خام

شناسایی کورکومین و ترکیبات موجود درآن

نتایج

بحث و بررسی

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Urinary tract infection is a common infection prevalent among patients with diabetes. Diabetes raises a risk of UTI as a consequence of malfunctioned gentitourinary tract. The growing concern associated with the management of UTI in diabetic patients is the multi drug resistance in Uropathogens to conventional antibacterial therapy. Recent changing trends in antimicrobial resistance demands quick alternative regime for the control of frequent UTI in patients with Diabetes Mellitus. In this prospective study we investigated the rhizomes of Curcuma longa and C.aromatica commonly known as turmeric collected from three different regions of Tamil Nadu. Our results indicated good antimicrobial efficacy of the wild type rhizome of C.aromatica on various multi resistant UTI pathogens of Pseudomonas aeruginosa, Methicillin resistant S.aureus,(MRSA) Vancomycin resistant Enterococcus Faecalis,(VRE)and E.coli

نمونه متن ترجمه

چکیده مطالب

عفونت مجاری ادراری (UTI) یک عفونت رایج در میان بیماران دیابتی می باشد. دیابت ریسک ابتلا به UTI را در نتیجه سوء عملکرد سیستم تناسلی-ادراری بالا می برد. نگرانی روزافزون در خصوص مدیریت UTI در بیماران دیابتی؛ مقاومت دارویی در بیماری زاهای ادراری به درمانهای آنتی بیوتیکی متعارف می باشد. روندهای متغیر اخیر در مقاومت ضدمیکروبی نیاز به رژیمهای جایگزین سریع برای کنترل UTI مکرر در بیماران با دیابت شیرین را ضروری ساخته است. در این مطالعه آینده نگرانه ما ریزومهای Curcuma longa و C.aromatica معروف به زردچوبه را بررسی می کنیم که از سه منطقه مختلف در تامیل نادو جمع آوری شده اند. نتایج ما اثر ضدمیکروبی خوبی را از ریزومهای نوع وحشی زردچوبه یعنی C.aromatica روی بیماری زاهای مختلف عفونت اداری مقاوم به چندین دارو به نام سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) ، انتروکوک فکالیس مقاوم به ونکومایسین (VRE) و اشرشیا کولای را نشان داد.