ترجمه مقاله فعالیت های تقویت کننده ضدباکتریایی و آنتی بیوتیکی برگ و پریکارپ میوه رسیده Vangueria madagascariensis - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت های تقویت کننده ضدباکتریایی و آنتی بیوتیکی برگ و پریکارپ میوه رسیده Vangueria madagascariensis - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فعالیت های تقویت کننده ضدباکتریایی و آنتی بیوتیکی برگ و پریکارپ میوه رسیده Vangueria madagascariensis علیه جدایه های باکتریایی بالینی بیماری زای انسان
عنوان انگلیسی
Antibacterial and antibiotic potentiating activity of Vangueria madagascariensis leaves and ripe fruit pericarp against human pathogenic clinical bacterial isolates
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
3.082 در سال 2018
شاخص H_index مجله
21 در سال 2018
شاخص SJR مجله
0.744 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
2225-4110
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2018
کد محصول
9679
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گیاهان دارویی و علوم گیاهی
مجله
مجله طب سنتی و مکمل - Journal of Traditional and Complementary Medicine
دانشگاه
گروه علوم بهداشت، دانشکده علوم، دانشگاه موریس
کلمات کلیدی
برگ و پریکارپ میوه رسیده، ضد میکروبی، تقویت آنتی بیوتیک، کارخانه مواد غذایی، موریس
کلمات کلیدی انگلیسی
Vangueria madagascariensis - Antimicrobials - Antibiotic potentiating - Food plant - Mauritius
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2015.09.002
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1 جمع آوری و آماده سازی نمونه های گیاهی
2.2 آزمون حساسیت میکرودیلوشن براث
2.3 آزمون تقویت کننده آنتی بیوتیک
3. نتایج و بحث
3.1 فعالیت ضد میکروبی
3.2 فعاليت تقویت کنندگی با استفاده از آنتي بيوتيک ها
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study aimed to assess the antibacterial and antibiotic potentiating property of Vangueria madagascariensis (VM) (fruit and leaf extracts) against 10 clinical isolates. A microdilution broth susceptibility assay for bacteria was used for the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC) and associated with antibiotics to evaluate any synergistic effect. VM extracts were found to potentiate the activity of 3 conventional antibiotics. Chloramphenicol and Ciprofloxacin showed no activity against Acinetobacter spp. but when mixed with VM (in a ratio of 50% VM extracts: 30% antibiotic), showed potentiating effect. The methanolic fruit extract at lower concentration of Chloramphenicol (30%) gave better synergistic effect (MIC = 3.75 μg/mL) as compared to 50% (MIC = 12.5 μg/mL). With Gentamicin, no activity was detected with leaf decoction but other extracts (methanolic leaf/fruit extract and fruit decoction) showed enhancement (MIC- 0.47, 7.5 and 15 μg/mL respectively). Interestingly, Chloramphenicol showed no activity against MRSA, but when mixed with VM, produced low MICs (<0.39–0.78 μg/mL with 50% antibiotic and from <0.47 to 0.94 μg/mL with 30% antibiotic). Combining Gentamicin with VM extracts showed an enhancement in the potentiating activity against MRSA. In conclusion, the observed antimicrobial property of VM tend to suggest a promising alternative and complementary strategy to manage bacterial infections and hence can open new avenues for further research using traditional medicinal food plant.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اين مطالعه به منظور بررسي ويژگي هاي تقویت کنندگی ضدباکتریایی و آنتي بيوتيكي Vangueria madagascariensis (VM) (عصاره ميوه و برگ) علیه 10 جدايه باليني انجام شد. برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) از آزمون حساسیت میکرودیلوشن براث و همچنین از این آزمون همراه با آنتی بیوتیک-ها برای ارزیابی اثرات سینرژیست استفاده شد. عصاره های VM باعث تقویت فعالیت 3 آنتی بیوتیک رایج شدند. کلرامفنیکول و سیپروفلوکساسین هیچ فعالیتی علیه Acinetobacter spp. نداشت، اما وقتی با VM مخلوط شد (به نسبت 50 % عصاره VM: 30% آنتی بیوتیک) اثر تقویت کنندگی داشت. عصاره ی متانولی میوه در غلظت-های پایین تر کلرامفنیکول (30%) اثر سینرژیستی بهتری (MIC ¼ 3.75 میلی گرم/میلی لیتر) نسبت به غلظت 50 درصد (MIC ¼ 12.5 میلی گرم/میلی لیتر) داشت. با جنتامایسین، هیچ فعالیتی از جوشانده ی برگ مشاهده نشد ولی سایر عصاره ها (عصاره متانولی برگ/میوه و جوشانده ی میوه) افزایش فعالیت نشان دادند (MIC به ترتیب، 47/0، 5/7 و 15 میلی گرم/میلی لیتر). جالب توجه است که کلرامفنیکول هیچ تأثیری بر MRSA نداشت، اما در صورت مخلوط شدن با VM، MIC کم ایجاد کرد (کمتر از 39/0 تا 78/0 میلی گرم/میلی لیتر با 50% آنتی بیوتیک و از کمتر از 47/0 تا 94/0 با 30 درصد آنتی بیوتیک). ترکیب جنتامایسین با عصاره های VM، افزایش فعالیت تقویت کنندگی علیه MRSA را نشان داد. به عنوان نتیجه گیری کلی، ویژگی ضدمیکروبی مشاهده شده ی VM به دنبال پیشنهاد دادن یک استراتژی مکمل و جایگزین امیدوارکننده برای مدیریت بیماری-های باکتریایی بوده و در نتیجه می تواند مسیرهای جدیدی را برای تحقیق بیشتر در مورد گیاهان خوراکی دارویی سنتی باز کند.

بدون دیدگاه