تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی – نشریه ابسکو Ebsco

عنوان فارسی: تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی: مطالعه موردی در ایران و اندونزی
عنوان انگلیسی: Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 23 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2012 نشریه : ابسکو - Ebsco
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8553 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.53Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد پول و بانکداری، بانکداری اسلامی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله: مجله توسعه و همکاری اقتصادی - Journal of Economic Cooperation and Development
دانشگاه: اقتصاد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ایران
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مرور متن

3- بانکداری اسلامی ایرانی و اندونزیایی

4- داده ها و روش شناسی پژوهش

داده ها

تست ریشه واحد ADF

ARDL و ECM

تجزیه واریانس

تست علیت گرنجر

5- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this paper is to examine the short-run and the long-run relationships between Islamic banking development and economic growth in the case of Iran and Indonesia, with this regard we use quarterly data (2000:1-2010:4), this paper utilizes the bound testing approach of cointegration and error correction models, developed within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework. Also in this paper addresses some of the issues and challenges that Islamic banking has been facing in Iran. It also seeks to examine modes of Islamic financing and the commitment of commercial banks to implement the Islamic banking law. The results show a significant relationship in short-run and long-run periods between Islamic financial development and economic growth. The relationship appears to be bi-directional relationship. This paper uses empirical evidence to show the role of Islamic banks’ financing towards economic performance of a country.

نمونه متن ترجمه

هدف این مقاله، بررسی روابط کوتاه مدت و دراز مدت بین توسعه ی بانکداری اسلامی و رشد اقتصادی در مورد ایران و اندونزی می باشد، در این رابطه ما از داده های سه ماهه  استفاده کردیم (4: 2010 – 1: 2000)، این مقاله از روش تست مرز هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطا که در چارچوب لگ توزیعی خودرگرسیو (ARDL) ایجاد شده بود، استفاده کرده است. همچنین در این مقاله برخی از موضوعات و چالش هایی که بانکداری اسلامی در ایران با آن ها مواجه است را بررسی شده است. این مقاله همچنین به دنبال بررسی حالات تامین مالی اسلامی و تعهد بانک های تجاری به اجرای قانون بانکداری اسلامی نیز می باشد. نتایج به دست آمده، یک رابطه ی معنی دار را در دوره های زمانی کوتاه مدت و درازمدت بین توسعه مالی اسلامی و رشد اقتصادی نشان می دهند. به نظر می رسد که این رابطه یک رابطه ی دو طرفه باشد. این مقاله از یک مدرک تجربی برای نشان دادن نقش تامین مالی بانک های اسلامی در جهت بازده (عملکرد) اقتصادی یک کشور استفاده کرده است.