ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی - نشریه ابسکو Ebsco
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی: مطالعه موردی در ایران و اندونزی
عنوان انگلیسی
Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
23
سال انتشار
2012
نشریه
ابسکو - Ebsco
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8553
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد پول و بانکداری، بانکداری اسلامی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله
مجله توسعه و همکاری اقتصادی - Journal of Economic Cooperation and Development
دانشگاه
اقتصاد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ایران
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مرور متن
3- بانکداری اسلامی ایرانی و اندونزیایی
4- داده ها و روش شناسی پژوهش
داده ها
تست ریشه واحد ADF
ARDL و ECM
تجزیه واریانس
تست علیت گرنجر
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The purpose of this paper is to examine the short-run and the long-run relationships between Islamic banking development and economic growth in the case of Iran and Indonesia, with this regard we use quarterly data (2000:1-2010:4), this paper utilizes the bound testing approach of cointegration and error correction models, developed within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework. Also in this paper addresses some of the issues and challenges that Islamic banking has been facing in Iran. It also seeks to examine modes of Islamic financing and the commitment of commercial banks to implement the Islamic banking law. The results show a significant relationship in short-run and long-run periods between Islamic financial development and economic growth. The relationship appears to be bi-directional relationship. This paper uses empirical evidence to show the role of Islamic banks’ financing towards economic performance of a country.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هدف این مقاله، بررسی روابط کوتاه مدت و دراز مدت بین توسعه ی بانکداری اسلامی و رشد اقتصادی در مورد ایران و اندونزی می باشد، در این رابطه ما از داده های سه ماهه  استفاده کردیم (4: 2010 – 1: 2000)، این مقاله از روش تست مرز هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطا که در چارچوب لگ توزیعی خودرگرسیو (ARDL) ایجاد شده بود، استفاده کرده است. همچنین در این مقاله برخی از موضوعات و چالش هایی که بانکداری اسلامی در ایران با آن ها مواجه است را بررسی شده است. این مقاله همچنین به دنبال بررسی حالات تامین مالی اسلامی و تعهد بانک های تجاری به اجرای قانون بانکداری اسلامی نیز می باشد. نتایج به دست آمده، یک رابطه ی معنی دار را در دوره های زمانی کوتاه مدت و درازمدت بین توسعه مالی اسلامی و رشد اقتصادی نشان می دهند. به نظر می رسد که این رابطه یک رابطه ی دو طرفه باشد. این مقاله از یک مدرک تجربی برای نشان دادن نقش تامین مالی بانک های اسلامی در جهت بازده (عملکرد) اقتصادی یک کشور استفاده کرده است.

بدون دیدگاه