دانلود ترجمه مقاله ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های فلزات سنگین با کربن فعال خیزران Ma و Moso - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های فلزات سنگین با کربن فعال خیزران Ma و Moso - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های فلزات سنگین توسط کربن های فعال خیزران Ma و Moso
عنوان انگلیسی
Adsorption capacity and removal efficiency of heavy metal ions by Moso and Ma bamboo activated carbons
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4259
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی و علوم محیط زیست و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی بهداشت محیط، مهندسی آب و فاضلاب، شیمی محیط زیست و شیمی تجزیه
مجله
مجله طراحی و تحقیقات مهندسی شیمی (Chemical Engineering Research and Design)
دانشگاه
گروه جنگلداری و منابع طبیعی، دانشگاه ملی ایلان، تایوان
کلمات کلیدی
خیزران، کربن فعال، ظرفیت جذب سطحی، کارایی حذف، یون فلز سنگین
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ مواد خیزران و تولید کربن فعال شده خیزران
۲ ۲ سطح ویژه و اندازه گیری قطر منافذ خلل و فرج
۲ ۳ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های سنگین فلزی
۲ ۴ اندازه گیری های پتانسیل زتا
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ عملکرد کربن، سطح ویژه و خواص خلل و فرج
۳ ۲ مقدار اسیدیته کربن فعال شده
۳ ۳ تاثیر دوز فعال کربن بر مقدار اسیدیته محلول فلزی سنگین
۳ ۴ مقدار اسیدیته بهینه کربن فعال برای جذب سطحی یون های فلزات سنگین
۳ ۵ اثر زمان اشباع بر ظرفیت جذب فلزات سنگین
۳ ۶ اثرات دوز کربن فعال خیزران بر ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های فلزات سنگین
۳ ۷ اثرات مقادیر اسیدیته اولیه بر روی پتانسیل زتای محلول های کربن فعال Ma و Moso
۴ نتیجه گیری
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

In order to understand the adsorption capacity and removal efficiency of heavy metal ions by Moso and Ma bamboo activated carbons, the carbon yield, specific surface area, micropore area, zeta potential, and the effects of pH value, soaking time and dosage of bamboo activated carbon were investigated in this study. In comparison with onceactivated bamboo carbons, lower carbon yields, larger specific surface area and micropore volume were found for the twice-activated bamboo carbons. The optimum pH values for adsorption capacity and removal efficiency of heavy metal ions were 5.81–7.86 and 7.10–9.82 by Moso and Ma bamboo activated carbons, respectively. The optimum soaking time was 2–4 h for Pb2+, 4–8 h for Cu2+ and Cd2+, and 4 h for Cr3+ by Moso bamboo activated carbons, and 1 h for the tested heavy metal ions by Ma bamboo activated carbons. The adsorption capacity and removal efficiency of heavy metal ions of the various bamboo activated carbons decreased in the order: twice-activated Ma bamboo carbons > once-activated Ma bamboo carbons > twice-activated Moso bamboo carbons > once-activated Moso bamboo carbons. The Ma bamboo activated carbons had a lower zeta potential and effectively attracted positively charged metal ions. The removal efficiency of heavy metal ions by the various bamboo activated carbons decreased in the order: Pb2+ > Cu2+ > Cr3+ > Cd2+.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور درک ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های فلزات سنگین توسط کربن های فعال خیزران Ma و Moso؛ عملکرد کربن، مساحت و سطح میکروپور(خلل و فرج های ریز)،سطح ویژه،پتانسیل زتا و اثرات مقدار اسیدیته PH، زمان اشباع و دوز کربن فعال خیزران در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.در مقایسه با کربن های خیزران یک بار فعال شده، عملکرد یا محصول کربن کم تر،سطح ویژه بزرگ تر و حجم خلل و فرج ریز بیشتر در کربن های دو بار فعال شده مشاهده و ثبت شد. مقادیر بهینه اسیدیته برای ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های فلزات سنگین به ترتیب 5.81-7.86 و 7.10 تا 9.82 کربن فعال شده Ma و Moso بود. زمان بهینه اشباع برای برابر با 2 تا 4 ساعت، برای و برابر با 4 تا 8 ساعت و برای برابر با 4 ساعت توسط کربن های فعال Moso و برای یون های فلزات سنگین تست شده توسط کربن های فعال Mo 1 ساعت بود. ظرفیت جذب سطحی و کارایی جذب یون های فلزات سنگین در کربن های مختلف فعال به ترتیب ذیل کاهش پیدا کرد:کربن های خیزران دو بار فعال شده Ma>کربن های یکبار فعال شده Ma>کربن های خیزران دو بار فعال شده Moso>کربن های یکبار فعال شده Moso. کربن های فعال شده Ma دارای پتانسیل زتای پایین تری بوده و به طور کارامدتری یون های فلزات با بار مثبت را جذب کردند.کارایی جذب یون های فلزات سنگین توسط کربن های فعال به این ترتیب سیر نزولی نشان داد:  Pb2+ > Cu2+ > Cr3+ > Cd2+.

بدون دیدگاه