تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نظارت بر نشر امواج آکوستیک بر مدل های اتصال لوله ای بتنی

عنوان فارسی: نظارت بر نشر امواج آکوستیک بر مدل های اتصال لوله ای بتنی
عنوان انگلیسی: ACOUSTIC EMISSION MONITORING OF CONCRETE HINGE JOINT MODELS
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2004 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1115
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.55Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
مجله: مجله انتشار آکوستیک - Journal of Acoustic Emission
دانشگاه: دانشکده فنی، دانشگاه کاردیف، انگلستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

خلاصه

1.معرفی

2. روش آزمایش

3. بحث و نتایج

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Currently in the United Kingdom there are over 100 bridges containing hinge joint components, introduced to simplify and standardise designs. Visual inspection of hinge joints noted bridge deck waterproofing failure, which can cause steel reinforcement bar corrosion. This reinforcement is crucial to the integrity of the joint, and the loss of reinforcement section can induce higher stresses leading to eventual failure by yielding. The Transport Research Laboratory created a model of two hinge joint assemblies typical of those found in reinforced concrete slab bridges. The model had notched reinforcement bars at the hinges. The aim of this investigation was to determine the effectiveness of the acoustic emission (AE) technique in detecting and locating the cracking of concrete at the throat. AE sensors were attached to the steel reinforcement bars using waveguides and to the concrete face of the model. The model was statically loaded until failure. To allow the visual inspection and logging of concrete cracking around the throat, the load was applied in stages with a brief hold period between each stage. AE results showed that it was possible to identify and locate cracking of the concrete around the throat and that this technique needs to be further evaluated on bridge structures under live loading.

نمونه متن ترجمه

خلاصه

در حال حاضر در انگلستان بیش از 100 پل وجود دارد که حاوی اجزای اتصال لوله ای هستند که برای آسان کردن و استاندارد سازی طراحی ها معرفی شده اند. بازرسی ویژه ای از شکست مفاصل لوله ای عرشه های پل آب بندی شده ، که می تواند سبب خوردگی فولاد بتن مسلح شود .در بتن های مسلح برای یکپارچگی مفاصل و از دست دادن بخش مسلح باعث ایجاد تنش خیلی زیاد در مواقعی منجر به شکست تسلیم احتمالی می شود. آزمایشگاه حمل و نقل یک مدل از دو مجموعه اتصال لوله ای از آنهایی که در پل های بتنی مسلح ساخته اند تحقیقاتی را انجام دادند. در این مدل میلگرد های مسلح را در اتصال لوله ای قرار دادند. هدف از اين تحقيق تعيين تاثیر روش انتشار آکوستيک (AE) در تشخيص و تعيين ترک خوردگی بتن دردهانه است. سنسورهای AE به میله های تقویت کننده فولاد با استفاده از موجبر و چسب بتن مدل متصل شدند. مدل تا زمانی که شکست در آن رخ ندهد ، به صورت ساکن بارگذاری می شود.برای اجازه بازرسی و ضبط کردن ترک خوردگی بتن در اطراف دهانه، بار در مراحل مختلف با دوره نگهداری کوتاه بین هر مرحله اجرا شد. نتایج AE نشان داد که امکان تشخیص و تعیین محل ترک در اطراف دهانه بتن و این تکنیک باید بیشتر بر تایین یا ارزشیابی روی ساختارهای پل تحت بارگذاری زنده محاسبه شود.