ترجمه مقاله انباشت اوریک اسید در پلاسما پس از مسابقه و تمرین مکرر اسب سواری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انباشت اوریک اسید در پلاسما پس از مسابقه و تمرین مکرر اسب سواری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
انباشت اوریک اسید در پلاسما پس از مسابقه و تمرین مکرر اسب سواری
عنوان انگلیسی
Accumulation of Uric Acid in Plasma after Repeated Bouts of Exercise in the Horse
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
1996
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F746
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی
مجله
بیوشیمی تطبیقی و فیزیولوژی بخش ب: بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
دانشگاه
گروه علوم پایه پزشکی، بخش بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه هلزینکی، فنلاند
کلمات کلیدی
تمرین، اسب، اوریک و اسید، گزانتین اکسیداز، اکسیژن واکنشی، گونه، انتی اکسیدان، TRAP و لاکتات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
اسب ها و طرح ازمایش
تحلیل
آماره ها
نتایج
همبستگی ها
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Plasma concentration of uric acid, total peroxyl radical-trapping antioxidative parameter (TRAP), blood lactate concentration and plasma activity of xanthine oxidase (XO) were measured in six Standardbreed trotters after six bouts of exercise with increasing intensity on two separate days three days apart. Blood samples were taken immediately, 5, 10, 15, 30 and 60 rain after each heat and 2, 4, and 6 hr after the last heat. Exercise caused an increase in TRAP and in the concentrations of lactate and uric acid. Plasma uric acid concentration increased exponentially with respect to time after the last heat performed at maximal speed, indicating a rapid increase in the rate of purine degradation. Plasma XO activity increased during exercise, but the intensity of exercise had only a minor effect on the level of XO activity. In conclusion, these data suggest that a threshold for the plasma accumulation of uric acid in terms of the intensity of exercise may exist and that XO may play a role in the formation of uric acid in horse plasma. Intense exercise causes an increase in the plasma antioxidant capacity that in the horse is mainly caused by the increase in the plasma uric acid concentration.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
غلظت پلاسمای اوریک اسید، پارامتر غیر اکسایشی به دام اندازه رادیکال پروکسیل کل(TRAP)، غلظت لاکتات خون و فعالیت پلاسمای اکسیداز گزانتین(XO) در شش اسب پس از شش دور مسابقه با شدت زیاد و دو روز مجزا با فاصله سه روزه اندازه گیری شد. نمونه های خونی فورا 5،10،15،30 و 60 دقیقه پس از هر بار تحریک و 2، 4 و 6 ساعت پس از آخرین تحریک گرفته شدند. ورزش منجر به افزایش TRAP و غلظت های لاکتات و اوریک اسید شد. غلظت اوریک اسید پلاسما به طور نمایی با توجه به زمان پس از اخرین مسابقه با سرعت حداکثر شد و این نشان دهنده افزایش سریع در نرخ تجزیه پورین است. فعالیت پلاسمای XO در طی ورزش افزایش یافت، با این حال، شدت ورزش دارای اثر خفیفی بر روی سطح فعالیت XO بود. به طور کلی این داده ها نشان می دهند که یک استانه برای انباشت پلاسمای اوریک اسید از حیث شدت ورزش و تمرین وجود دارد و این که XO می تواند نقش مهمی در تشکیل اوریک اسید در پلاسمای اسب ایفا کند. ورزش مستمر منجر به افزایش طرفیت انتی اکسیدانی پلاسما می شود که در اسب ناشی از افزایش اوریک اسید پلاسما است.

بدون دیدگاه