ترجمه مقاله نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعات روشهای آغازین و نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl
عنوان انگلیسی
Ab initio and AIM studies on measures of hydrogen bonding strength—R–CxN· · ·HF and R–CxN· · ·HCl complexes
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2002
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8777
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی
مجله
مجله ساختار مولکولی - Journal of Molecular Structure
دانشگاه
موسسه شیمی، دانشگاه Białystok، لهستان
کلمات کلیدی
نقاط بحرانی پیوند، پیوند هیدروژنی، اتم ها در مولکول ها
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.جزئیات محاسبه
3.نتایج و بحث
4.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The R–CxN· · ·H–X (R ¼ H, F, Li, CH3, CH2F, CHF2, CF3, NO2, NH2, BH2, OH; X = F, Cl) complexes are considered here as the simple sample for the consideration of different measures of H-bond strength. MP2/6-311þþGpp level of theory is applied for an optimisation of geometries of complexes and monomers. Measures of H-bond strength based on geometrical and topological parameters of H–X proton donating bond and on parameters of H· · ·N distance are analysed. Additionally the factor analysis is applied to confirm correlations found between H-bond energy and investigated measures. q 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کمپلکسهایRCòN…HX (R=H,F,Li,CH3,CH2F,CHF2,CF3,NO2,NH2,BH2,OH X=F,Cl) در این مقاله بعنوان نمونه کمپلکسهای انتخاب شده ساده ای برای بررسی میزان اختلاف در قدرت پیوند هیدروژنی آنها، مورد مطالعه قرار گرفته اند. سطح نظری MP2/6-311++G** جهت بهینه سازی ساختار کمپلکسها و منومرها مورد استفاده قرار گرفته است. میزان قدرت پیوند هیدروژنی که براساس پارامترهای ساختاری و توپولوژیکی پیوند دهندۀ پروتون و پارامترهایی مانند طول پیوندی H…N اندازه گیری میشود، برای کمپلکسهای مورد نظر در این مقاله، مطالعه و بررسی میگردد. بعلاوۀ اینکه، این آنالیزها برای تایید وجود همبستگی بین انرژی پیوند هیدروژنی و پارامترهای اندازه گیری شده بکار میروند.

بدون دیدگاه