دانلود ترجمه مقاله تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی - مجله ابسکو - Ebsco

دانلود ترجمه مقاله تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی - مجله ابسکو - Ebsco
قیمت خرید این محصول
۱۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک
عنوان انگلیسی
AEROBIC THERMOPHILIC TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE IN A MOVING-BED BIOFILM BIOREACTOR
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2011
نشریه
ابسکو - Ebsco
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3177
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی و علوم محیط زیست و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مواد زائد جامد، آلودگی های محیط زیست و شیمی تجزیه
مجله
مجله مهندسی و علوم بهداشت محیط
دانشگاه
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کلمات کلیدی
شیرابه لندفیل، ترموفیلیک، هوازی، بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
راه اندازی آزمایش
بیوراکتور لجن فعال شده به طریق رشدمعلق
بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک
روش اجرا
جزء تجزیه ناپذیر زیستی شیرابه لندفیل
آزمایشات ناپیوسته
عملیات به طریق رشد معلق پیوسته
عملیات به طریق رشدچسبیده پیوسته
نتایج
نتایج تنفس سنجی(respirometry)
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

In the present study the landfill leachate obtained from Tabriz Landfill site was first treated in a suspended growth activated sludge bioreactor which then was turned to a moving-bed biofilm bioreactor under thermophilic conditions (50ºC). The average Soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD) removal ranged from 70% to 62% as Organic Loading Rate (OLR) increased from 0.454 to 4.678 kgCOD/(m3.d). Hydraulic Retention Time (HRT) values were set to 12, 14, 16.8, and 21 h. The recycle ratio of biomass ranged from 1 to 1.5. The total biomass concentration was in the range of 2600-3100 mg/Lof which 60-65 percent was in the form of biofilm. It was COD removal efficiency was 5% to 10% higher in moving-bed biofilm operation compared to suspended growth one at the same OLR and HRT. Respirometry experiments revealed that readily biodegradable organic compounds accounted for 5.7% and 5.2% of substrate under thermophilic and mesophilic conditions, respectively. The maximum resulting oxygen uptake rates were 0.21 mgO2/(L.min) and 0.16 mgO2/(L.min) under thermophilic and mesophilic conditions, respectively.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در مطالعه حاضر، شیرابه لندفیل بدست آمده از لندفیل تبریز برای اولین بار در بیوراکتور لجن فعال شده به طریق رشد معلق، تصفیه و سپس تحت شرایط ترموفیلیک (50 درجه سانتی گراد) به بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک برگردانده شد. با افزایش نرخ بارگذاری آلی (OLR) از 0.454 به ، میانگین رفع نیاز به اکسیژن شیمیایی محلول (SCOD) از 70 درصد به 62 درصد تغییر کرد. زمان ماند هیدرولیکی (HRT)، 12، 14، 8. 16 و 21 ساعت در نظر گرفته شد. نسبت بازیافت زیست توده از 1 به 5. 1 تغییر کرد. غلظت کل زیست توده در رنج بود که از این مقدار 65- 60 درصد به شکل بیوفیلم وجود داشت. کارایی حذف COD در عملیات بیوفیلمی با بستر متحرک 5 تا 10 درصد بالاتر از رشد معلق در OLR و HRT بود. آزمایشات تنفس سنجی نشان داد که ترکیبات آلی تجزیه پذیر زیستی تحت شرایط ترموفیلیک و مزوفیلیک به ترتیب 7. 5 و 2. 5 درصد از سوبسترا را به خود اختصاص می دهند. ماکزیمم نرخ جذب اکسیژن حاصله تحت شرایط ترموفیلیک و مزوفیلیک به ترتیب و بود.

بدون دیدگاه