تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در روش یادگیری بین دانشجویان رشته فیزیولوژی – مجله Ncbi

عنوان فارسی: تفاوت های جنسیتی در اولویت های سبک و روش یادگیری بین دانشجویان فیزیولوژی دوره لیسانس
عنوان انگلیسی: Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2007 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3126 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 409.38Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، تربیت بدنی و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی تربیتی، روانشناسی شناخت و فیزیولوژی ورزشی
مجله: انجمن فیزیولوژیک آمریکا
دانشگاه: گروه فیزیولوژی، دانشگاه ایالتی میشیگان، شرق لانسینگ
کلمات کلیدی: بصری، سمعی، خواندن- نوشتن، جنبشی، VARK، سبک های یادگیری، آموزش پزشکی، انتقال دانش
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روشها

نتایج

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Students have individual learning style preferences including visual (V; learning from graphs, charts, and flow diagrams), auditory (A; learning from speech), read-write (R; learning from reading and writing), and kinesthetic (K; learning from touch, hearing, smell, taste, and sight). These preferences can be assessed using the VARK questionnaire. We administered the VARK questionnaire to undergraduate physiology majors enrolled in a capstone physiology laboratory at Michigan State University; 48 of the 86 students (55.8%) who returned the completed questionnaire voluntarily offered gender information. The responses were tallied and assessed for gender difference in learning style preference; 54.2% of females and only 12.5% of males preferred a single mode of information presentation. Among the female students, 4.2% of the students preferred V, 0% of the students preferred A, 16.7% of the students preferred printed words (R), and 33.3% of the students preferred using all their senses (K). In contrast, male students were evenly distributed in preference, with 4.2% of the students preferring A, R, or K, respectively, while 0% of the students preferred V. Furthermore, 45.8% of female and 87.5% of male respondents preferred multiple modes [female: 2 modes (12.5%), 3 modes (12.5%), and 4 modes (20.8%); males: 2 modes (16.7%), 3 modes (12.5%), and 4 modes (58.3%)] of presentation. In summary, a majority of male students preferred multimodal instruction, specifically, four modes (VARK), whereas a majority of female students preferred single-mode instruction with a preference toward K. Thus, male and female students have significantly different learning styles. It is the responsibility of the instructor to address this diversity of learning styles and develop appropriate learning approaches.

نمونه متن ترجمه

چکیده

وروین، لوجان و دیکارلو اختلافات جنسیتی در اولویت های سبک یادگیری در میان دانشجویان فیزیولوژی دوره لیسانس. دانش آموزان دارای اولویت های سبک یادگیری فردی من جمله بصری ( V ، یادگیری با کمک گراف، چارت و فلودیاگرام ها)، سمعی (A : یادگیری از طریق گفتار)، خواندن – نوشتن (R ؛ یادگیری از طریق خواندن و نوشتن) و جنبشی (K ؛ یادگیری از طریق لامسه، بویایی، شنوایی، دیداری و چشایی) می باشند. با استفاده از پرسشنامه VARK می توان این اولویت ها را مورد ارزیابی قرار داد. ما این پرسشنامه را در اختیار دانشجویان فیزیولوژی دوره لیسانس قراردادیم که در آزمایشگاه فیزیولوژی کپستون در دانشگاه دولتی میشیگان ثبت نام به عمل آورده بودند؛ از میان 86 دانشجو، 48 نفر (8. 55 درصد) که پرسشنامه تکمیل شده را برگردانده بودند، داوطلبانه اطلاعات جنسیتی خود را عرضه نمودند. پاسخ ها محاسبه شده و برای اطلاع از اختلافات جنسیتی در اولویت سبک یادگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ 54.2درصد از دختران و فقط 5. 12 درصد از پسران سبک ارائه اطلاعات را ترجیح دادند. در میان دانشجویان دختر، 2. 4 درصد از دانشجویان V ، صفر درصد از دانشجویان A ، 7. 16 درصد از دانشجویان کلمات چاپی (R) و 3. 33 درصد از دانشجویان استفاده از کلیه حس ها (K) را ترجیح دادند. در مقابل، دانشجویان پسر دارای اولویت مساوی بودند، یعنی 2. 4 درصد از آنها A ، R یا K و صفردرصد از آنها V را ترجیح دادند. به علاوه، 8. 45 درصد از پاسخ دهندگان دختر و 5. 87 درصد از پسران مدها و روشهای متعددی از ارائه و نمایش اطلاعات را ترجیح می دادند( دختر: 2 مد (5. 12%)، 3 مد (5. 12%) و 4 مد (8. 20 درصد)؛ پسران: 2 مد (7. 16 درصد)، 3 مد (5. 12 درصد) و 4 مد (3. 58 درصد). در مجموع، اکثریت دانشجویان پسر آموزش چند بعدی ، به ویژه چهار مد را ترجیح می دادند، در صورتی که اکثریت دانشجویان دختر آموزش تک مدی را ترجیح داده و بیشتر به سمت K متمایل بودند. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که دانشجویان دختر و پسر دارای سبک های یادگیری متفاوتی هستند. مسئولیت مربی ، بررسی تنوع سبک های یادگیری و ارائه شیوه های یادگیری مناسب می باشد.

محصولات مشابه