دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اندازه گیری تغییر شکل خارجی با استفاده از GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی
عنوان انگلیسی
EXTERIOR DEFORMATION MEASUREMENT USING GPS FOR SAFETY MANAGEMENT OF EMBANKMENT DAMS
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4225
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، نقشه برداری، آب و سازه های هیدرولیکی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
فهرست مطالب
مقدمه
اندازه گیری تغییرشکل خارجی برای سدهای خاکی در ژاپن
فناوری اندازه گیری GPS
حالت و وضعیت کنونی فناوری اندازه گیری GPS
حالت و وضعیت کنونی فناوری اندازه گیری GPS
بهبود دقت اندازه گیری با مدل روند
اندازه گیری در سد HANEGI
طرحی از اندازه گیری های آزمایشی
نتایج اندازه گیری با GPSو روشهای معمولی
اندازه گیری تغییر شکل خارجی سد خاکی براساس GPS
نتایج
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
INTRODUCTION

Among measurements now performed for safety management of embankment dams, measurements of behaviors that indicate the overall state of a dam, such as measurements of the quantity of seepage through the dam body and the shallow parts of the foundation bedrock and measurements of exterior deformation are most important. Exterior deformation of an embankment dam is measured by forming a grid of appropriately spaced measurement lines on the crest and slopes of the dam and establishing measurement use targets at each grid intersection point, to measure the exterior deformation by surveying the quantity of displacement in the horizontal and vertical directions. However, by using the above method, rapidly responding after an earthquake or in other emergencies is difficult. The global positioning system (GPS) is a system that can perform surveys quickly at relatively low cost. GPS is an all-weather positioning system using satellites that is well known for its role in car navigation and in surveying applications. In recent years, GPS based surveys have achieved sweeping improvements in measurement precision by eliminating man-made noise that accompanies transmitted signals (Selective Availability SA), establishing a 24-hour measurement system by increasing the number of artificial satellites, advancing electric instruments that improve the SN ratio (signal to noise ratio) and increase antenna sensitivity, achieving great progress in calculation functions that instantly analyze signals received from GPS and boosting measurement data error treatment technology. This research responds to the above circumstances by performing and comparing conventional exterior deformation measurements based on geodimeter surveys and on leveling surveys with exterior deformation measurements by GPS at an existing embankment dam, and based on the results, considering the possibility of using GPS to supplement exterior deformation measurements for embankment dams and specific challenges to be overcome to replace conventional methods with the GPS method in the future.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
در میان اندازه گیریهایی که هم اکنون برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی انجام می شود، اندازه گیری رفتارهایی که حالت و وضعیت کلی سد را نشان می دهند، نظیر اندازه گیری مقدار نشست و تراوش در بدنه سد و بخشهای کم عمق سنگ بستر فونداسیون و اندازه گیری تغییرشکل خارجی مهمترین کار می باشد.
تغییرشکل خارجی یک سد خارجی با تشکیل گرید یا شبکه ای از خطوط اندازه گیری با فاصله مناسب برروی تاج و شیب های سد و تعیین اهداف اندازه گیری در هر نقطه تقاطع گرید برای اندازه گیری تغییرشکل خارجی با بررسی میزان جابجایی در جهات افقی و عمودی اندازه گیری می شود. اما با استفاده از روش فوق، پاسخگویی سریع بعد از یک زلزله یا دیگر موقعیت های اضطراری سخت و دشوار می باشد.
سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) سیستمی است که قادر به اجرای سریع بررسی ها با هزینه نسبتاً پائین می باشد. GPS یک سیستم تعیین موقعیت آب و هوایی با استفاده از ماهواره است که به خاطر نقشش در اتومبیل رانی و کاربردهای نقشه برداری بسیار معروف می باشد.
در سالهای اخیر، نقشه برداری براساس GPS با نویززدایی مصنوعی همراه سیگنالهای ارسال شده ( دسترس پذیری انتخابی SA) به بهبودهای جامعی در دقت اندازه گیری نائل گردیده و با افزایش تعداد ماهواره های مصنوعی، گسترش ابزارهای الکتریکی که نسبت SN را بهبود می بخشند ( نسبت سیگنال به نویز) و افزایش حساسیت آنتن، یک سیستم اندازه گیری 24 ساعته راه اندازی و بدین طریق به پیشرفت قابل توجهی در توابع محاسبه نائل می گردد که سیگنالهای دریافتی از GPS را آنالیز و فناوری اصلاح خطای داده های اندازه گیری را تقویت می کند.
تحقیق حاضر با اجرا و مقایسه اندازه گیریهای تغییرشکل خارجی معمولی براساس نقشه برداریهای ژئودیمتر و ترازکردن از طریق اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS در یک سد خاکی موجود و براساس نتایج با توجه به امکان استفاده از GPS برای تکمیل اندازه گیریهای تغییر شکل خارجی برای سدهای خاکی و چالش های خاصی که برای تعویض روشهای معمولی با روش GPS در آینده قرار است برآنها غلبه شود، به موانع فوق پاسخ می دهد.

بدون دیدگاه