تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
دانلود رایگان منابع فراگیر دستگاه های اجرایی
سوالات استخدامی بانک ملی
سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

دانلود مقالات علمی

ترجمه مقاله تحلیل ساختاری درخشان ترین کهکشان خوشه ای در خوشه های ضعیف و غنی – نشریه الزویر

مبلغ: 94,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله راهبردهای تدریس موثر – نشریه الزویر

مبلغ: 87,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 32 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله سیستم تشخیص استرس برای کاربران شبکه های اجتماعی – نشریه الزویر

مبلغ: 80,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله نابرابری های اجتماعی-اقتصادی در تأثیر سیاست های عمومی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر – نشریه الزویر

مبلغ: 80,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله سیستم کاری با عملکرد بالا برای رضایت شغلی: نقش واسطه ای فرسودگی شغلی – نشریه الزویر

مبلغ: 90,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 47 (9 صفحه رفرنس انگلیسی)