ترجمه مقاله سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۵۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن
عنوان انگلیسی
Exploring brand strength's nomological net and its dimensional dynamics
صفحات مقاله فارسی
38
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2019
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
7.766 در سال 2020
شاخص H_index مجله
89 در سال 2021
شاخص SJR مجله
1.568 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
0969-6989
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2020
کد محصول
12154
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
ندارد ☓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
فرضیه
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار
مجله
مجله خرده فروشی و خدمات مصرف کننده - Journal of Retailing and Consumer Services
دانشگاه
دانشکده تجارت دیلون، دانشگاه لثبریج، لثبریج، کانادا
کلمات کلیدی
قدرت برند، آشنایی با برند، نگرش نسبت به برند، شاخص بودن برند، ترجیح برند، تبلیغات کلامی
کلمات کلیدی انگلیسی
Brand strength - Brand familiarity - Brand attitude - Brand remarkability - Brand preference - Word-of-mouth
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.003
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. نظریه و توسعه فرضیات
2.1 قدرت برند وارزش ویژه برند
2.2 شبکه قانونی
2.3 پیشایندهای آشنایی با برند
2.4 پیشایندهای نگرش نسبت به برند
2.5 پیشایندهای شاخص بودن برند
2.6 دینامیک های بین بعدی قدرت برند
2.7 رفتارWOM
2.8 ترجیح برند به عنوان یک میانجی
3. مطالعات تجربی
3.1 نمونه
3.2 معیارها
3.3 مطالعه 1 اطلاح مدل اندازه گیری
3.4 تورش روش مشترک
3.5 مطالعه 2: آزمون فرضیات
4. بحث
4.1 نقش آفرینی های تحقیق حاضر
4.2 پیامدهای عملی
4.3 محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقات آتی
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
       
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract


This research makes three contributions to the literature on brand strength. First, it examines a variety of antecedents that influence brand strength. Second, it investigates the inter-dimensional influences among brand strength's three dimensions. Third, it examines the influence of brand strength on word-of-mouth (WOM) behavior, and how brand preference mediation influences this relationship. Data were collected using an online survey approach and analyzed using structural equation modeling (SEM) methods. The results reveal that all but one of our proposed antecedents had a significant influence on our target brand strength dimensions. We found that brand familiarity has an antecedent influence on brand attitude and brand remarkability, and that the influence of brand strength on WOM is partially mediated by brand preference.


 

1. Introduction


There has been an increased interest with respect to research comprising brand strength (Capatina et al., 2018; Divakaran, 2018; Lin et al., 2018; Naidoo and Abratt, 2018; Wiedmann et al., 2018). It is a common assumption that strong brands lead to desired outcomes such as increased sales, increased brand loyalty, greater market share, and increased brand equity (Keller, 2003).


Most prior research which included brand strength in the investigation typically positioned brand strength as a dichotomous moderator. Brand strength was not measured as a continuous variable. Instead, investigators generally identified two industry brands (weak vs strong) based on sales or similar criteria (Glynn, 2010; Ho-Dac et al., 2013; Lin et al., 2018; Tsao et al., 2018). Researchers used examples of strong versus weak brands to examine the influence of a two-category brand strength moderator on the focal antecedent-consequent relationships under investigation.


 

4.3. Limitations and future research directions


All research by necessity has limitations. We collected cross-sectional data from U.S. survey panels. Hence, interpretations of our findings and the application of our findings to other contexts should be done with due consideration, given the limitations of this work. Future studies could test the validity of our model using other techniques such as experimental design or secondary data analysis. Linking brand strength perceptions to actual sales data and WOM behavior would further strengthen our findings.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

تحقیق حاضر در سه زمینه به نقش آفرینی در ادبیات مربوط به قدرت برند می پردازد. نخست آنکه، به بررسی انواع پیشایندهایی می پردازد که بر قدرت برند تاثیر می گذارند. دوم، تاثیر ابعاد متقابل را بین بُعد قدرت برند مورد بررسی قرار می دهد. سوم، تاثیر قدرت برند را بر روی رفتار تبلیغات کلامی (WOM) و نحوه تاثیرگذاری میانجی گری ترجیح برند را بر این رابطه بررسی می نماید. داده ها که با استفاده از رویکرد نظرسنجی آنلاین گردآوری شده و با استفاده از روش های مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کلیه پیشایندها به غیر از یک پیشایند پیشنهادی ما، تاثیر معنی داری بر ابعاد قدرت برند مورد نظر ما داشتند. ما دریافتیم که آشنایی با برند یک پیشایند موثر بر نگرش نسبت به برند و شاخص بودن برند محسوب شده و تاثیرگذاری قدرت برند بر WOM تا حدی متاثر از ترجیح برند می باشد.

 

1. مقدمه

توجه فزاینده ای به تحقیقات درباره قدرت برند وجود دارد (کاپاتینا و همکاران، ۲۰۱۸؛ دیواکاران، ۲۰۱۸؛ لین و همکاران، ۲۰۱۸؛ نایدو و آبرات، ۲۰۱۸؛ وایدمان و همکاران، ۲۰۱۸). این یک باور عمومی است که برندهای قوی به نتایج مد نظر همچون: افزایش فروش، افزایش وفاداری به برند، سهم بازار بیشتر، و افزایش ارزش ویژه برند منتهی می شوند (کلر، ۲۰۰۳).

اغلب تحقیقات پیشین که به قدرت برند پرداخته بودند نوعاً قدرت برند را به عنوان یک تعدیل کننده دوگانه برشمردند. قدرت برند به عنوان یک متغیر پیوسته اندازه گیری نمی گردد. بلکه، محققان عموماً دو برند صنعتی را (ضعیف در برابر قوی) را بر مبنای فروش یا معیارهای مشابه مشخص نموده اند (گلین، ۲۰۱۰؛ هو – داک و همکاران، ۲۰۱۳؛ لین و همکاران، ۲۰۱۸؛ تسائو و همکاران، ۲۰۱۸). محققان از نمونه برندهای قوی در برابر برندهای ضعیف به منظور بررسی تاثیرگذاری تعدیل کننده قدرت برند دو مقوله ای بر روابط اصلی پیشایندها - پیامدها در مطالعات استفاده نمودند.

 

4.3. محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقات آتی

کلیه تحقیقات لزوماً دارای محدودیت هایی هستند. ما داده های مقطعی را از روی پنل های نظرسنجی آمریکا گردآوری نمودیم. از این رو، تفسیر و کاربرد یافته های ما در زمینه های دیگر، باید با توجه به محدودیت های این اثر با ملاحظاتی صورت پذیرد. مطالعات آتی می توانند روایی مدل ما را با تکنیک های دیگری مانند طرح آزمایشی و یا تجزیه و تحلیل داده های ثانویه مورد آزمایش قرار دهند. پیوند برداشت نسبت به قدرت برند با داده های فروش واقعی و رفتار WOM یافته های ما را بیشتر تقویت می کنند.


بدون دیدگاه