تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تولید طعم با استفاده از مخمر توسط تخمیر جامد پسماند های پوست پرتقال – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تولید طعم با استفاده از مخمر توسط تخمیر جامد پسماند های پوست پرتقال
عنوان انگلیسی: Yeast flavour production by solid state fermentation of orange peel waste
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7737 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.91Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: صنایع غذایی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی کاربردی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
مجله: مجله مهندسی بیوشیمی - Biochemical Engineering Journal
دانشگاه: آزمایشگاه شیمی و مواد غذایی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارسطو، تسالونیکی، یونان
کلمات کلیدی: پوست پرتقال، تخمیر جامد، مخمر، عطر زیستی، زباله های صنعتی، استرها
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 تجزیه و تحلیل ترکیب

2.2 کشش مخمر و ته نشینی ماده تلقیح

2.3 تخمیر حالت جامد

۲.۴. شمارش مخمر

2.5. میکروسکوپ نوری

2.6 تعیین محتوای باقی مانده کربن

2.7 جداسازی مواد فرار

2.8 استخراج پکتین

2.9 استخراج ترکیبات فنلی و تعیین مقدار کل فنل

2.10 استخراج کاروتنوئید و تعیین میزان کل کاروتنوئید

2.11 استخراج اسید اسکوربیک و تعیین آن

2.12 تحلیل آماری

3. نتایج و بحث

3.1 ویژگی های رشد S. cerevisiae در طی SSF از OP های استریل شده با اتوکلاو و غیر استریل محدودیت اصلی استفاده از OP

3.2 تولید طعم به کمک مخمر در طول SSF از OP استریل شده در اتوکلاو

3.3. جریان روند نمودار ارائه شده

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Consumer demand for natural products and the requirement for eco-friendly processes promote development of innovative processes for flavour synthesis via biotechnology. In this direction, cultivation of selected industrial yeast strain under solid state fermentation of orange peel (OP) was studied. For this purpose, autoclave sterile OP for the elimination of d-limonene and natural microflora was evaluated with regard to yeast viability, nutrient consumption and cell ability to produce flavour active compounds. Nonsterile OP was also used to follow pros and cons of the sterilization process. Yeast cells showed better growth performance under sterilized process conditions, than under non-sterilized ones. In the first case, the enhanced de novo synthesis of “fruity” esters was demonstrated (48.7, 25.2, 9.3, 6.3 and 4.5 mg/kg of fermented OP for isoamyl acetate, ethyl dodecanoate, decanoate, octanoate and phenyl ethyl acetate, respectively, after 72 h). Yeast cells exhibited accelerated synthesis of ethyl hexanoate (154.2 mg/kg OP at 48 h). Biotransformation of naturally occurring aroma compounds by yeast may be considered in this process. The proposed process, resulting in high yields of industrially important volatile aroma esters (total of ∼250 mg/kg OP), could be applied to a sustainable biorefinery for the valorization of OP waste.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات طبیعی و نیاز به فرآیندهای سازگار با محیط زیست، توسعه فرایندهای نوآورانه را برای سنتز طعم از طریق بیوتکنولوژی توسعه می دهد. در این راستا، کشت مخلوط مخمر صنعتی برای تخمیر حالت جامد پوست پرتقال (OP) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از اتوکلاو استریل OP برای حذف D -limonene استفاده شد و میکروفلور طبیعی با توجه به قابلیت انقباض مخمر، مصرف مواد مغذی و توانایی سلول برای تولید ترکیبات طعم دهنده مورد بررسی قرار گرفت. OP غیر استریل نیز برای پیگیری جوانب مثبت و منفی به فرآیند استریلیزاسیون استفاده شد. سلول های مخمر عملکرد رشد بهتری را در شرایط فرآیند استریلیزه ، نسبت به موارد غیر استریلیزه نشان دادند. در اولین مورد، سنتز پیشرفته استرهای "میوه ای" بعد از 72 ساعت به ترتیب (48.7، 25.2، 9.3، 6.3 و 4.5) میلی گرم بر کیلوگرم از OP برای تهیه ایزوآمیل استات، اتیل دودکانوات، دکانوات، اکتانوات و فنیل اتیل استات تخمیر نمودند. سلولهای مخمر، سنتز اتیل هگزانوات (mg / kg 154.24 کیلوگرم در 48 ساعت) را سرعت بخشیدند. در این فرآیند، ممکن است تبدیل زیستی ترکیبات طعم دهنده به وسیله مخمر در نظر گرفته شود. فرایند پیشنهادی منجر به بازدهی صنعتی بالای استرهای مهم فرار طعم (کل 250 ~ میلی گرم بر کیلوگرم OP) می شود که می تواند به یک پالاینده زیستی پایدار برای ارزش گذاری مواد زائد OP به کار گرفته شود.