تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش رهبری استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط علمی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: نقش رهبری استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط علمی
عنوان انگلیسی: The Role Of Strategic Leadership In Building Sustainable Competitive Advantage In The Academic Environment
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7278 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 814.95Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک
مجله: کنفرانس بین المللی تحقیقات نوآوری، مدیریت و فناوری
دانشگاه: دانشکده بازرگانی، کالج مطالعات تکمیلی، دانشگاه ملی تناژ، سلانگور، مالزی
کلمات کلیدی: قابلیت های رهبری راهبردی یا استراتژیک، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مزیت رقابتی پایدار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیـده

1. مقدمـه

2. مـرور مقالات

2.1. قابلیت های رهبـــری استراتژیک

2.2. رهبـری استراتژیک در محیط علمی

2.3. مزیت رقابتی پایدار

2.4. رهبـری استراتژیک و مزیت رقابتی پایـدار

3. روش

4. یافته ها

5. بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Strategic leadership capabilities are needed in the new competitive landscape expected for the 21st century. Human and social capital are source of sustainable competitive advantage for organization and, therefore, should be carefully nurtured and developed. Thus, the study seeks to examine the role of strategic leadership capabilities in building sustainable competitive advantage in the academic environment. The targeted population for this study focused on all Private Universities. The study used a survey strategy “self-administered questionnaire”, to collect data. The statistic results found that there is significant positive impact of strategic leadership capabilities on sustainable competitive advantage. The study recommended studying the core competence along with human and social capital as the portfolio of resources.

نمونه متن ترجمه

چکیـده

لزوم قابلیت های رهبری راهبردی یا استراتژیک در چشم انداز رقابتی جدیدی که برای قرن بیست و یکم انتظار می رود، مشهود است. سرمایه انسانی و اجتماعی منبع مزیت رقابتی پایدار برای سازماندهی محسوب می شوند و از این رو باید به دقت پرورش و توسعه بیابند.

بنابراین، این مطالعه در پی بررسی نقش قابلیت های رهبری استراتژیک در ایجـــاد مزیت رقابتی پایدار در محیط دانشگاهی است. در این مطالعه جمعیت هدف بر کلیه دانشگاه های خصوصی متمرکز شده است.

این مطالعه با استفاده از یک راهبرد نظرسنجی یا پیمایشی "پرسشنامه خودمدار یا خودآزما [self-administered questionnaire]"، به گردآوری داده ها پرداخت. نتایج آماری نشان دادند که قابلیت های رهبری استراتژیک تاثیر مثبت و معنی دار بر مزیت رقابتی پایدار بر جای می گذارند.

این مطالعه برای بررسی شایستگی اصلی در راستای سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان مجموعه ای از منابع توصیه می شود.