تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله روش بهینه سازی چند منظوره انرژی راکتیو برای سیستم توزیع با نفوذ تولید پراکنده – نشریه الزویر

عنوان فارسی: روش بهینه سازی چند منظوره انرژی راکتیو برای سیستم توزیع با نفوذ تولید پراکنده
عنوان انگلیسی: Multi-objective reactive power optimization strategy for distribution system with penetration of distributed generation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5897 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 760.79Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی و مکاترونیک
مجله: برق و سیستم های انرژی - Electrical Power and Energy Systems
دانشگاه: دانشکده مهندسی برق و انرژی های جدید، دانشگاه Three Gorges چین
کلمات کلیدی: تولید پراکنده، سیستم توزیع، ازدحام ذرات چند هدفه، بهينه سازی، بهینه سازی توان راکتیو
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مدل بهینه سازی چند منظوره انرژی راکتیو

تابع هدف

قیدها

محدودیت ولتاژ برای هر گذرگاه

قیدهای ظرفیت انتقال تغذیه کننده

قیدهایی برای مولدها، مبدل ها و دستگاه های RPO

الگوریتم بهینه سازی چندمنظور پویای انطباقی توده ذرات

روشی برای وزن اینرسی و فاکتور شتاب

انتخاب ذره سردسته برای هر هر فرد

روشی برای افزایش تنوع راه حل های پارتو

روش MORPO

شبیه سازی ها، تجزیه و تحلیل و تشریح مطالب

تحلیل و تشریح مطالب

بازاندیشی و تحلیل مجدد در مورد اهداف

اثرات اعمالی روی شدت ولتاژ و توابع هدف ناشی از تخصیص DG و دستگاه های RPC

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The study investigates multi-objective reactive power optimization (MORPO) of distribution system penetrated with distributed generation (DG). Integrating the reactive power of DG as one type of decision variables, a multi-objective model for RPO has been established to decrease the system active power loss, reduce voltage deviation and minimize the total capacity of reactive power compensation (RPC) devices (or minimize investments on RPC devices). Instead of converting the multiple objectives into a single one, a dynamically adaptive multi-objective particle swarm optimization (DAMOPSO) algorithm with introduction of special adaptive techniques has been proposed and validated and then applied to the MORPO problem with continuous and discrete variables. In order to the proposed MORPO model and the application of DAMOPSO, and to obtain a deep insight into MORPO with different objectives, a series of simulations on IEEE 33-bus system along with analysis and discussion are carried out. The results verified the feasibility and effectiveness of the proposed strategy.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به بررسی بهینه سازی چند منظوره انرژی راکتیو (MORPO) سیستم توزیع تحت نفوذ تولید (نیرو) پراکنده می پردازد. تلفیق انرژی راکتیو DG به عنوان نوعی متغیر تصمیم، مدلی چند منظوره برای RPO بوجود آورده است که افت توان فعال سیستم و خطای ولتاژ را کاهش داده و ظرفیت کلی دستگاه های تعادل انرژی راکتیو (RPO) را به حداقل می رسانند (یا به عبارتی سرمایه گذاری برای دستگاه های RPO را به حداقل می رسانند). بجای تبدیل چند هدف به یک هدف، یک الگوریتم بهینه سازی چندمنظوره انطباقی دینامیکی توده ذرات (DOMOPSO) با معرفی شیوه های انطباقی ویژه پیشنهاد شده و مورد تأیید قرار گرفته است و سپس برای مسئله MORP با متغیرهای پیوسته و گسسته بکار گرفته شد. برای مدل MORPO پیشنهادی و کاربرد الگوریتم DAMOPSO و جهت رسیدن به بینشی عمیق در مسئله MORPO با اهداف متفاوت، یک سری از شبیه سازی ها در مورد سیستم 33 گذرگاهی IEEE همراه با تجزیه و تحلیل و بحث در مورد آن انجام شده است. نتایج حاصل شده، محتمل بودن و سودمندی روش پیشنهادی را تأیید نمودند.