تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم
عنوان انگلیسی: Enhanced production of flavonoids by methyl jasmonate elicitation in cell suspension culture of Hypericum perforatum
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8304 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.56Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و بیوشیمی
مجله: منابع زیستی و فرایند زیستی - Bioresources and Bioprocessing
دانشگاه: گروه مهندسی زیستی، دانشگاه علم و صنعت، شانگهای، چین
کلمات کلیدی: MeJA، ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم، کشت سوسپانسیون، فلاوونوئیده
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

پیشینه

مواد و روشها

مواد شیمیایی

مواد گیاهی و تحریک کالوس زایی

کشت سوسپانسیون سلولهای ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم

ایجاد کشت سلولی معلق

استخراج و تحلیل HPLC متابولیتهای ثانویه

تعیین بیوماس و میزان فلاوونوئید

تحلیل فعالیت آنزیم

نتایج و بحث

القای کالوس زایی و ایجاد سوسپانسیون سلولی معلق

انتخاب MeJA به عنوان الیسیتور در کشت سوسپانسیون ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم

تاثیر دفعات استفاده از MeJA بر رشد سلول و تولید فلاوونوئید

تاثیر دز MeJA بر رشد سلول و تولید فلاوونوئید

نتیجه گیری

کلمات اختصاری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Flavonoids of Hypericum perforatum are important secondary metabolites which have been widely utilized in medicine for a range of purposes. The use of methyl jasmonate (MeJA) elicitation for the enhancement of flavonoid production in cell suspension culture of H. perforatum would be an efficient alternative method for the flavonoid production. Results: MeJA influenced the cells growth and flavonoid production. The optimal elicitation strategy was treatment of the cell cultures with 100 μmol/L MeJA on day 15, which resulted in the highest flavonoid production (280 mg/L) and 2.7 times of control cultures. The activities of catalase (CAT) were inhibited after MeJA treatment in the cell cultures, while the activities of phenylalanine ammonia lyase (PAL) increased, which led to the enhancement of flavonoid production. Conclusion: MeJA elicitation is a useful method for the enhancement of flavonoid production in cell suspension culture of H. perforatum.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیشینه: فلاوونوئیدهای ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم متابولیتهای ثانویه مهمی هستند که به طور گسترده¬ای در داروسازی و برای اهداف متنوعی استفاده می¬شوند. کاربرد الیسیتور متیل جاسمونات (MeJA) برای افزایش تولید فلاوونوئیدها در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم یک روش جایگزین موثر در تولید فلاوونوئیدها است.

نتایج: متیل جاسمونات بر رشد سلول و تولید فلاوونوئید تاثیر می¬گذارد. راهکارهای بهینه سازی الیسیتور، تیمار کشت سلول با 100μmol/L MeJA در 15 روز بود که موجب تولید بالاترین میزان فلاوونوئید (280 mg/L) و 2.7 برابر کشت شاهد شد. پس از تیمار با متیل جاسمونات در کشت سلولی، از فعالیت کاتالاز ممانعت شد، در حالی که بر فعالیت phenylalanine ammonia lyase (PAL) افزوده شد که منجر به افزایش تولید فلاوونوئید می¬شود.

نتیجه گیری: الیسیتور متیل جاسمونات روش مفیدی برای افزایش تولید فلاوونوئید در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم است.