تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت توسعه شغلی شخصی و تمایل به نقل مکان – مجله الزویر

عنوان فارسی: مطالعه پژوهشی پیرامون رابطه بین مدیریت توسعه شغلی شخصی و تمایل به جابجایی
عنوان انگلیسی: A research study on the relationship between personal career development management and willingness to relocate
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4017 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 479.83Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین الملل و مدیریت اجرایی
مجله: مدلسازی اقتصادی
دانشگاه: گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملی چیا یی، تایوان
کلمات کلیدی: مدیریت رشد حرفه ای شخصی- تمایل به جابجایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ پیشینه پژوهش

۱ ۲ مدیریت رشد حرفه ای شخصی

۲ ۲ تمایل به جابجایی

۳ ۲ رابطه بین مدیریت رشد حرفه ای شخصی و تمایل به جابجایی

۳ روش

۱ ۳ ساختار تحقیق و پژوهش

۲ ۳ طراحی مقیاس

۳ ۳ توزیع پرسشنامه ها و نمونه برداری

۴ ۳ رابطه بین قابلیت اعتماد، پایایی و اعتبار مقیاس

۴ نتایج

۱ ۴ همبستگی پیرسون

۲ ۴ تحلیل رگرسیون

۳ ۴ مدلسازی معادله ساختاری

۵ نتایج و پیشنهادات

۱ ۵ نتایج

۲ ۵ پیشنهادات

نمونه متن انگلیسی

abstract

The business-operating environment nowadays is in a severe changing situation and, as a result, triggers an increasingly fierce competition in the development of offshore business and bases. This makes selection of suitable expatriate personnel more and more important for companies. Taking graduates who are about to start their career in the society as subjects, this study focuses on the effect of personal career development management on the willingness to relocate in the future. Data are analyzed using Pearson correlation, multiple regression and structural equation modeling. The result shows that the career development management of the students graduating from a management college of a university has a significant effect on their willingness to relocate and can be well predicted. This study puts forward practical and academic suggestions based on this result.

نمونه متن ترجمه

چکیده

محیط عملیات تجاری امروز در موقعیت متغیری قرار دارد، و به همین خاطر رقابت زیادی در زمینه رشد تجارت و پایگاههای خارجی صورت می گیرد. این مسئله انتخاب پرسنل خارجی مناسب برای شرکت ها را مهم تر و مهم تر جلوه می دهد. با انتخاب فارغ التحصیلاتی که حرفه خود را در جامعه به شکل افراد شروع می کنند، این مطالعه بر اثر مدیریت رشد حرفه ای شخصی بر تمایل به جابجایی در آینده تاکید می کند. داده های بدست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و مدلسازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت رشد حرفه ای دانشجویان فارغ التحصیل از دانشکده مدیریت، اثرمعناداری بر تمایل آنها به جابجایی گذاشته و می توان آن را به خوبی پیش بینی نمود. مطالعه حاضر براساس نتیجه بدست آمده، پیشنهادات عملی و آکادمیکی مطرح می کند.