تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله جداسازی پادتن های تک دودمانی با کروماتوگرافی تبادل کاتیونی ضعیف

عنوان فارسی: جداسازی پادتن های تک دودمانی با کروماتوگرافی تبادل کاتیونی ضعیف با استفاده از برج های ProPac و ProSwift
عنوان انگلیسی: Separation of Monoclonal Antibodies by Weak Cation-Exchange Chromatography Using ProPac and ProSwift Columns
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
نشریه : Thermofisher فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 6852
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.21Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد

مواد شیمیایی

برج‌ها

استحکام و پایداری

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Monoclonal antibodies (MAbs) are currently developed by pharmaceutical and biotechnology companies for various therapeutic applications. MAbs undergo several post-translational modifications including oxidations, deamidations, lysine truncations, and glycan modifications. Manufacturing of MAbs and subsequent stability testing procedures involve routine analysis and monitoring of the impurities resulting from asparagine deamidation, aspartic acid isomerization, disulfide interchange, peptide bond cleavage, and oxidation. ProPac® WCX and ProSwift™ WCX columns are widely used to characterize MAb heterogeneity.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در حال حاضر شرکت‌های زیست‌فناوری و دارویی در حال توسعه پادتن‌های تک دودمانی برای کاربردهای درمانی مختلف هستند. این پادتن‌ها، در معرض چندین پیرایش پساترجمه‌ای از جمله اکسایش، آمیدزدایی ، کوتاه سازی لیزین و اصلاح گلیکان قرار می گیرند. تولید پادتن‌های مورد بحث و روند انجام تست پایداری در آن ها، شامل آنالیز و نظارت معمولی بر ناخالصی‌های ناشی از آمیدزدایی آسپاراژین ، ایزومریزاسیون آپارتیک اسید، تبادل دی سولفید، شکستن پیوندهای پپتیدی و اکسیداسیون می باشد. برج های ProPac® WCX و ProSwift™ WCX کاربرد فراوانی در تعیین ناهمگونی پادتن‌های تک دودمانی دارند.