تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

عنوان فارسی: تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس
عنوان انگلیسی: The impact of authentic leadership and ethical firm culture on auditor behavior
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 32 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2014 نشریه : Aabri
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5011 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 512.87Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت، حسابداری و حسابرسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت و مدیریت کسب و کار (MBA)
مجله: مجله مطالعات رفتاری در کسب و کار (Journal of Behavioral Studies in Business)
دانشگاه: دانشگاه دولت سام هوستون
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، رفتار حسابرسی، رهبری اصیل، رفتار مخرب حسابرس، فرهنگ اخلاقی
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

منابع و فرضیات

نظریه رهبری اصیل

فرهنگ اخلاقی بنگاه

مواضع اخلاقی حسابرسان مختلف و سایر مشخصات فردی

روش و تحلیل مقدماتی

جمع آوری داده ها

معيارها

ALQ

CEV

EPQ

DAB

يافته ها

ارزش اخلاقی سازمانی

مواضع اخلاقی حسابرسان ارشد

رفتارهای مخرب حسابرسان

تحلیل

خلاصه، محدودیت ها و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT Unprofessional behavior has resulted in several high-profile financial scandals and business failures. Many blamed external auditors for failing to detect and/or report errors and fraud in financial reports. Leaders within major audit firms are urged to foster more ethical firm environments as a means of inhibiting dysfunctional auditor behaviors (DAB) s. This advice is based on two assumptions: (1) auditor behavior is one element of audit quality and (2) the behavior of employees is influenced by the ethical culture created by leaders. Little empirical evidence exists, however, about audit firm cultures, and there is even less research on how leadership and firm culture impacts audit quality. This study was designed to examine subordinates’ perceptions of leaders within the audit profession and the leaders’ likely impact on firm culture and auditor behavior. Analysis of surveys from 120 in-charge auditors suggest that most firm leaders exhibit high levels of the constructs (transparency, ethical perspective, self-awareness, balanced processing) comprising authentic leadership. Further, firm cultures were perceived to be highly ethical. These measures of authentic leadership and ethical organizational culture were found to be negatively correlated, at a statistically significant level, with in-charge auditors’ perceptions of the frequency of DAB. This study is important because it helps to explain factors impacting variance in dysfunctional auditor behavior. The findings from this research suggest that when subordinates perceive their leadership as authentic and view themselves as part of an ethical firm culture, a decline in the frequency of dysfunctional auditor behavior follows.

نمونه متن ترجمه

چکیده

رفتار غیر حرفه ای باعث ایجاد چند رسوایی مالی و شکست تجاری معروف شده است. بسیاری از افراد حسابرسان خارجی را به دلیل ناتوانی در شناسایی و یا گزارش خطا و تقلب در گزارش های مالی سرزنش می کنند. مدیران بنگاه-های بزرگ حسابرسی برای ایجاد محیط های بنگاهی اخلاقی تر به عنوان ابزاری برای جلوگیری از رفتار مخرب حسابرسان (DAB) تحت فشار قرار دارند. این توصیه بر مبنای دو مفروض ارائه می شود: (1) رفتار حسابرس یکی از عناصر کیفیت حسابرسی است و (2) رفتار کارکنان تحت تأثیر فرهنگ اخلاقی ایجاد شده از سوی مدیران است.

اما شواهد تجربی اندکی درباره فرهنگ بنگاه های حسابرسی وجود دارد و پژوهش های مربوط به نحوه تأثیرگذاری رهبری و فرهنگ بنگاه بر کیفیت حسابرسی از آن هم کمتر است. این مطالعه برای بررسی برداشت زیردستان از مدیران در حرفه حسابرسی و تأثیر احتمالی مدیران بر فرهنگ بنگاه و رفتار حسابرس طراحی شده است. تحلیل پیمایش های 120 حسابرس مسئول نشان می دهد که اکثر مدیران بنگاه ها سطح بالایی از متغیرهای رهبری اصیل (شفافیت، دیدگاه اخلاقی، خودآگاهی، پردازش متوازن) را نشان می دهند. علاوه بر این، تصور بر این است که فرهنگ بنگاه¬ها بسیار اخلاقی است. مشخص شد که این معیارهای رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی سازمان در یک سطح آماری معنادار با برداشت حسابرسان مسئول از فراوانی DAB همبستگی دارد.

این مطالعه حائز اهمیت است زیرا به توضیح عوامل مؤثر بر تفاوت رفتار مخرب حسابرسان کمک می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وقتی زیردستان مدیران خود را اصیل تلقی کنند و آن ها را جزئی از فرهنگ اخلاقی بنگاه بدانند، فراوانی رفتار مخرب حسابرسان کاهش می یابد.