تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله گر گرفتگی و فشار خون بالا در بین زنان واقع در مراحل یائسگی زودرس یا دیر رس

عنوان فارسی: گر گرفتگی و فشار خون بالا در بین زنان واقع در مراحل یائسگی زودرس یا دیر رس: یک مطالعه مقطعی
عنوان انگلیسی: Hot Flashes associated with Higher Blood Pressure among Early & Late Postmenopausal Women: A Cross-sectional Design
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2016 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 8148
محتوای فایل : zip حجم فایل : 834.28Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: جراحی زنان زایمان و آسیب شناسی پزشکی
مجله: مجله بین المللی پرستاری - International Journal of Nursing
دانشگاه: مراقبتهای بالینی، دانشکده پرستاری، دانشگاه فیلادلفیا، اردن
کلمات کلیدی: گر گرفتگی، فشار خون بالا، یائسگی زود رس یا تاخیری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش و نمونه

هدف از مطالعه

شرکت کنندگان و محیط پژوهش

حقوق انسانی و ملاحظات اخلاقی

تحلیل داده ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The occurrence of hot flashes amid Early and Late menopause has been portrayed as up to 80% in many societies. Hypertension is by far the most significant menace factor that distresses ladies at the early postmenopausal years. Around 30 to 50%of ladies develop hypertension before the age of 60 and the onset of hypertension can bring about an assortment of symptoms that are regularly credited to menopause.1, 2 Aim of the study was to analyze the Association of Hot Flashes with Higher Blood Pressure among early and late Postmenopausal Women. The study was directed at Maternal and child health care center (MCH) Gynecology Clinics and in two urban communities Jarash City and Amman/Jordan amid the period from (August 2014 to August 2015). Suitable examining procedure was utilized. The present study included 200 postmenopausal ladies somewhere around 45 and 60 years, isolated into two groups: (Early post menopause [EPM], <10 y, n = 100) and (Late post menopause [LPM], ≥ 10 y, n = 100) and symptomatic (self-reported score >3 on a scale from 0 to 10 for hot flashes force) and asymptomatic (review ≤3) [14] inside every post menopause ladies group. The result of the study demonstrates that the relationship between blood pressure amongst symptomatic and asymptomatic ladies inside EPM and LPM. The SBP and DBP were constantly higher in symptomatic contrasted with asymptomatic ladies: in the EPM group, there is no significant contrast with respect to age, height, and weight between the two groups (P > 0.05). Age, height, and weight of the symptomatic group were 52. 52 (49–55) years, 1.6 (1.5–1.6) m, and 76.7 (60.5–89.8) kg, individually. Conclusion: Hot flashes relationship with hypertension that may lead to complains that are frequently credited to early and late menopause, encourage ladies to change their way of life by consistent aerobic exercises can adjust the blood pressure level or defer the start of hypertension.

نمونه متن ترجمه

چکیده

وقوع گر گرفتگی در یائسگی زودرس یا تاخیری در بسیاری از جوامع تا 80% توصیف شده است. افزایش فشار خون به مراتب مهمترین عامل خطری است که زنان در مرحله ابتدایی پس ازیائسگی را مضطرب می سازد . در حدود 30 تا 50% از زنان قبل از سن 60 سالگی دچار افزایش فشار خون می گردند و شروع فشار خون می تواند سبب مجموع ای از نشانه هایی گردد که به طور معمول به یائسگی نسبت داده می شود.

هدف از این مطالعه تحلیل ارتباط بین گر گرفتگی و فشار خون بالا در بین زنان واقع در مرحله پس از یائسگی زود رس یا تاخیری می باشد. مطالعه در کلینیک های بیماری های زنان واقع در مرکز مراقبت سلامت مادران و کودکان(MCH) و در دو انجمن شهر ی در شهر جاراش و آمان/جوردن در طی یک دور ه یک ساله(اگوست 2014 تا آگوست 2015) صورت گرفت.

اقدامات آزمایشی و معاینه ای مناسب به کار گرفته شد. مطالعه حاضر شامل 200 خانم واقع در مرحله پس از یائسگی در محدوده سنی 45 تا 60 سال بود که به دو گروه تقسم شده بود:(گروه پس از یائسگی زودرس[EPM]،, <10 y, n = 100) و(گروه پس از یائسگی تاخیری [LPM] ،≥ 10 y ، n = 100 ) و علامت دار (نمره خود گزارش شده> 3 در یک مقیاس از 0 تا 10 برای گر گرفتگی) و بدون علامت ( نمره <3) در هر دو گروه از زنان پس از یائسگی. نتایج مطالعه ارتباط بین فشار خون در بین زنان علامت دار و بدون علامت در گروه زنان EPM و LPM را نشان داد. SBP و DBP به طور ثابت در زنان علامت دار نسبت به زنان بدون علامت بالاتر بود: در گروه EPM هیچ تفاوت معنی داری از نظر سن، قد، وزن بین دو گروه وجود نداشت( (P > 0.05. سن، قد و وزن در گروه علامت دار 52.52 (49–55) سال، 1.6(1.5–1.6) مترو 76.7 (60.5–89.8) کیلوگرم بود.

نتیجه گیری: ارتباط بین گر گرفتگی و فشار خون بالا که می توند منجر به شکایاتی گردد که به طور مکرر به یائسگی زودرس یا تاخیری نسبت داده می شود، زنان را ترغیب می سازد که سبک زندگی خود را با ورزش های هوازی تغییر دهند و سطح فشار خون را تنظیم کنند یا زمان افزایش فشار خون را به تاخیر بیندازند.