تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل سازی وفاداری به مقصد در گردشگری جهانی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مدل سازی وفاداری به مقصد در گردشگری جهانی
عنوان انگلیسی: Destination loyalty modeling of the global tourism
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F442 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 661.86Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت، گردشگری و توریسم
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت گردشگری، بازاریابی، بازاریابی بین المللی و مدیریت کسب و کار
مجله: مجله پژوهش کسب و کار - Journal of Business Research
دانشگاه: دانشگاه ملی چانگ هسینگ، دانشکده مدیریت، بازاریابی، تایوان
کلمات کلیدی: وفاداری به مقصد، وجهه مقصد، تجربه سفر مشتری ، رضایتمندی از سفر، گردشگری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مرور بر ادبیات و فرضیه های تحقیق

1-2 وفاداری به مقصد

2-2 وجهه مقصد

3-2 رضایتمندی از مقصد

4-2 تجربه مشتری

3- روش

1-3 سنجش ها

2-3 جمع آوری داده ها

4-نتایج تجربی

1-4 تناسب مدل کلی

2-4 تناسب مدل سنجش

3-4 تناسب مدل ساختاری

4-4 تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی

5- بحث و مفاهیم

1-5 نتایج و محدودیت های تحقیق

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study examines the antecedents of destination loyalty and its relation to destination image, consumer travel experience, and destination satisfaction in the tourism context. This study raises important questions concerning how destination image, consumer travel experience, and destination satisfaction affect destination loyalty. This research attempts to identify three key antecedents of loyalty in the tourism context. The study empirically tests predicted relationships by using personal interview data from 475 foreign tourists. The conceptual model investigates the relevant relationships among the research constructs by using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) and structural equation modeling (SEM) approach. Findings from the research sample support the argument that destination image, consumer travel experience, destination satisfaction are the key determinants of destination loyalty. Furthermore, destination image and consumer travel experience influence destination satisfaction. The study also discusses theoretical and managerial implications of research findings for marketing the tourism products globally.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر وفاداری به مقصد و رابطه آن با وجهه مقصد، تجربه سفر مشتری و رضایتمندی از سفر در زمینه گردشگری می پردازد. این مقاله مسائل مهمی درباره نحوه اثرگذاری وجهه مقصد، تجربه سفر مشتری و رضایتمندی از سفر بر وفاداری به مقصد مطرح می کند. این تحقیق بر آن است تا سه عامل وفاداری را در زمینه گردشگری بررسی کند. این مقاله به طور تجربی روابط را با استفاده از داده های مصاحبه فردی پیش بینی نمود که از بین 475 گردشگر خارجی بود. مدل مفهومی به بررسی روابط مرتبط بین ساختارهای تحقیق با استفاده از تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی و مدل سازی رابطه ساختاری می پردازد. یافته های نمونه تحقیق از این بحث پشتیبانی می کنند که وجهه مقصد، تجربه سفر مصرف کننده و رضایتمندی از مقصد عوامل مهم وفاداری به مقصد به شمار می روند. به علاوه، وجهه مقصد و تجربه سفر مشتری بر رضایتمندی از مقصد تاثیر می گذارد. این مقاله همچنین به بحث مفاهیم نظری و مدیریتی یافته های تحقیق به ازای جهانی نمودن محصولات گردش گری و بازاریابی می پردازد.