تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عملکرد خنک سازی برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف – نشریه الزویر

عنوان فارسی: عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی
عنوان انگلیسی: The cooling performance of a natural draft dry cooling tower under crosswind and an enclosure approach to cooling efficiency enhancement
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5932 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.48Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: تبدیل انرژی، تاسیسات های حرارتی و برودتی و مکانیک سیالات
مجله: انرژی کاربردی - Applied Energy
دانشگاه: آزمایشگاه سیستم قدرت، گروه مهندسی حرارتی، دانشگاه Tsinghua، چین
کلمات کلیدی: NDDCT، CFD، خنک سازی خشک غیرمستقیم، باد مخالف، حصارسازی، ارتقای عملکرد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

نکات مهم مقاله

چکیده

1. مقدمه

2. روش‌ها

2.1 شرح مسئله

2.2 میدان محاسباتی

2.3 شرایط مرزی و فرضیه‌های اولیه

2.4 معادلات حاکم

2.5 صحت آزمایی ها

3.نتایج و تشریح مطالب

3.1.اثر باد مخالف بر NDDCT

3.2 عملکرد خنک سازی یک NDDCT دارای یک حصار

4.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Cooling performance of a natural draft dry cooling tower degrades in presence of crosswind. Upon an in service natural draft dry cooling tower of a 660 MW unit in China, a computational fluid dynamics approach with validation is adopted to investigate the cooling performance at various wind speeds. The first order viscous force based resistance mechanism is used in simulating the air flow resistance for the radiators. Numerical results confirm previous findings that the cooling performance of the natural draft dry cooling tower degrades with the increment of wind velocity when wind velocity is higher than 4 m/s, but the performance reduction is relatively less. The circumferential non-uniform ventilation and the vortices inside the tower contribute the most to the degrading of the cooling performance when crosswind is present. To enhance the overall cooling performance, an enclosure with an opening at the windward side is proposed to increase the pressure level outside the side and back radiators. Numerical results show that such an enclosure could enhance the cooling performance at all investigated wind speeds, with 36% increase of the ventilation rate and about 7 C decrement of the cycling water temperature at 20 m/s.

نمونه متن ترجمه

چکیده

عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی در شرایط وجود باد مخالف کاهش می‌یابد. براساس یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی که در یک واحد 660 مگاواتی در چین در حال بهره برداری بود، روش محاسباتی دینامیک سیال با صحت آزمایی انتخاب گردید تا عملکرد خنک سازی در سرعت‌های مختلف باد بررسی شود. مکانیسم مقاومتی مبتنی بر نیروی لزجت مرتبه اول در شبیه سازی مقاومت جریان هوا برای رادیاتور بکار گرفته شد. نتایج عددی یافته‌های پیشین را تأیید می‌کند که زمانی که سرعت باد بیش از 4 متربرثانیه باشد، عملکرد خنک سازی برج خنک کننده خشک با افزایش سرعت باد تقلیل می‌یابد، اما کاهش عملکرد نسبتاً کم است. تهویه غیریکنواخت پیرامونی و گرداب‌های داخل برج بیشترین سهم را در کاهش عملکرد خنک سازی دارند زمانی که باد مخالف وجود دارد. برای ارتقای عملکرد کلی خنک کننده، یک روش حصارسازی با دهانه‌ای در ضلع رو به باد پیشنهاد شده است تا بدین صورت سطح فشار بیرونی آن ضلع و رادیاتورهای پشتی افزایش یابد. نتایج عددی نشان می‌دهند که چنین روش حصارسازی می‌تواند عملکرد خنک سازی را در تمامی سرعت‌های باد موردبررسی با افزایش 36 درصدی سرعت تهویه و کاهش تقریبی 7% دمای آب در حال گردش در سرعت 20 متربرثانیه ارتقا دهد.