تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش

عنوان فارسی: مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش
عنوان انگلیسی: Comparison Of Leadership And Management Styles Of Managers In The Czech Republic And Austria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2015 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 8265
محتوای فایل : zip حجم فایل : 785.35Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، تحقیق در عملیات و مدیریت منابع انسانی
دانشگاه: دانشگاه اقتصاد پراگ، جمهوری چک
کلمات کلیدی: سبک رهبری، مدیریت، سازمان های کوچک و متوسط، طراحی سازمانی، سطح نواوری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

1.1 مدل های طراحی سازمانی

2.روش ها

2.1 طبقه بندی سبک رهبری

طبقه بندی سبک رهبری وروم و یتون(Vroom& Yetton)

شبکه رهبری بلیک و موتون(Blake& Mouton)

نظریه رهبریBass& Avolio

3.نتایج

3.1 طبقه بندی سبک رهبری وروم و یتون

3.2 طبقه بندی سبک رهبریBass& Avolio

3.3 طبقه بندی سبک رهبری بلیک و موتون

4. بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This article examines leadership and management styles of managers in small and middle sized companies in the Czech Republic and Austria. The research was conducted in small and middle sized companies in the Czech Republic and Austria. The research is based on four factors of organizational design and mainly focused on third factor which is the leadership and management style. We proceed from various classifications of leadership and management styles. For our research are the most suitable leadership and management style classification models from Vroom & Yetton, Blake & Mouton (leadership grid) and Bass & Avolio (transformational and transactional leadership). Furthermore we occupied ourselves in this article with eligibility and suitability of managers for discharge of their duties, which can also influence their performance. The research was conducted mainly in the following three industries of small and middle sized companies: financial and insurance services, ICT and retail. Conclusions according to the three leadership and management style classification models and details are stated in the article.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله، سبک های رهبری و مدیریت مدیران در شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک و اتریش را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک و اتریش انجام شد. این پزوهش بر مبنای4 عامل طراحی سازمانی است و عمدتا بر عامل سوم یعنی سبک رهبری و مدیریت، تمرکز می کند. به طبقه بندی مختلف سبک های رهبری و مدیریت پرداختیم. در پژوهش ما، بهترین و مناسب ترین مدل های طبقه بندی سبک رهبری و مدیریت عبارتنداز: مدل های وروم و یتون(Vroom& Yetton)، شبکه ی رهبری بلیک و موتون(Blake& Mouton) و رهبری تحول گرا و تبادلیBass& Avolio. علاوه براین، در این مقاله هم چنین به واجدشرایط بودن و مناسب بودن مدیران برای انجام وظایف خود پرداختیم، که این امر می تواند بر عملکرد ان ها تاثیر گذارد. این پژوهش عمدتا در سه صنعت زیر و شرکت های کوچک و متوسط انجام شد: خدمات مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT و خرده فروشی. نتایج این مقاله برمبنای سه مدل طبقه بندی سبک رهبری و مدیریت و جزئیات آن بیان می شوند.