تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله مطالعات انتقال حرارت نانوسیالات به روش دینامیک سیالات محاسباتی با مدلهای یک فازی و دو فازی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مقایسه آنالیز مدل های یک فازی و دو فازی برای مطالعات انتقال حرارت نانوسیالات به روش دینامیک سیالات محاسباتی
عنوان انگلیسی: Comparative analysis of single and two-phase models for CFD studies of nanofluid heat transfer
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2011 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5819 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.76Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات، مکاترونیک، طراحی کاربردی و تاسیسات حرارتی و برودتی
مجله: مجله بین المللی علوم حرارتی - International Journal of Thermal Sciences
دانشگاه: دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شربروک، کبک، کانادا
کلمات کلیدی: کلیدی نانوسیالات، انتقال حرارت ترکیبی (ترکیب جابجایی ازاد و اجباری)، CFD، مدل تک فازی، مدل دو فازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 مقدمه

2 توضیح و مدلسازی مسئله

2.1 خواص آب

2.2 مدل تک فازی

2.3 مدل دو فازی

2.3.1 مدل حجم سیال (VOF)

2.3.2 روش مخلوط

2.3.3 مدل اویلری

3 حل عددی

4. اعتبارسنجی، نتایج و بحث

5 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

CFD predictions of laminar mixed convection of Al2O3ewater nanofluids by single-phase and three different two-phase models (volume of fluid, mixture, Eulerian) are compared. The elliptical, coupled, steady-state, three-dimensional governing partial differential equations for laminar mixed convection in a horizontal tube with uniform heat flux are solved numerically using the finite volume approach. It is found that single-phase and two-phase models predict almost identical hydrodynamic fields but very different thermal ones. The predictions by the three two-phase models are essentially the same. For the problem under consideration the two-phase models give closer predictions of the convective heat transfer coefficient to the experimental data than the single-phase model; nevertheless, the two-phase models over-predict the enhancement of the convective heat transfer coefficient resulting from the increase of the alumina volume fraction. The results are calculated for two Reynolds numbers (1050 and 1600) and three nanoparticle volume concentrations (<2%). Although single-phase and two-phase models have been used before to analyze mixed convection of nanofluids, this is the first systematic comparison of their predictions for a laminar mixed convection flow which includes the hydrodynamic characteristics and the effect of temperature dependent properties.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیش بینی های CFD (computational fluid dynamic) در زمینه انتقال حرارت جابجایی ترکیبی(جابجایی تواءمان طبیعی و اجاری) مربوط به نانوسیال Al2O3 و آب با یک مدل تک فازی و سه مدل دو فازی مختلف ( مدل حجم سیال، اختلاطی، اویلری) در این پژوهش با هم مقایسه شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم که بیضوی، کوپل شده، حالت پایا و سه بعدی می باشند، برای بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک لوله افقی تحت شار حرراتی ثابت به کمک روش حجم محدود، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل های تک فازی و دو فازی تقریبا میدان های هیدرودینامیکی یکسانی را پیش بینی میکنند امّا خصوصیات حرارتی در پدیده مورد بررسی را بسیار متفاوت از هم توصیف میکنند. پیش بینی ها و نتایج حاصله از مدل های دو فازی بسیار شبیه هم و تقریبا یکسان هستند. همچنین در حل مسئله مورد بررسی تحت مدل های دوفازی، ضریب انتقال حرارت جابجایی حاصله از پیش بینی های CFD و تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی داشت (نسبت به نتایج مدل تک فازی). با این حال مدل های دوفازی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی ( حاصل از افزایش کسرحجمی نانوذارت آلومینیم) را بیش از مقدار واقعی حدس میزنند. نتایج برای دو عدد رینولدز 1050 و 1600 و در سه کسرحجمی کمتر از 2 درصد مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه در گذشته مدل های تک فازی و دو فازی برای مطالعه انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیالات مورد مقایسه قرار گرفته است اما این اولین مقایسه سیستماتیک این دو نوع مدل در پیش بینی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در جریان آرام درون یک لوله می باشد که شامل بررسی مشخصات هیدرودینامیکی و خصوصیات دمایی می باشد.